Gå til hovedindhold

COVID-19

Læs om Albertslund Kommunes indsatser i forbindelse med situationen med COVID-19, retningslinjer, materiale osv.

Indhold

  Testmuligheder

  Fast PCR-test i Albertslund - UDEN tidsbestilling:

  Hedemarksvej 14, 2620 Albertslund (Sidste dag er den 11. oktober. Fra 12. oktober flyttes PCR-testen til det gamle posthus, Bytorvet 4 i Albertslund Centrum)

  Åbningstider:

  Mandag 8-14
  Tirsdag 15-21
  Onsdag 8-14
  Torsdag 8-14

  Fredag 15-21
  Lørdag 15-21
  Søndag 15-21

  Tidsbestilling ikke nødvendig. Husk dit sundhedskort.
  Man kan blive testet, hvis man er fyldt 2 år.

  Fast kviktestcenter i Albertslund - UDEN tidsbestilling:

  Kviktestcentret befinder i det gamle posthus i Albertslund Centrum (Bytorvet 4). Sidste dag med kviktest er den 9. oktober 2021. Efterfølgende er der PCR-test samme sted samme sted.

  Følg med i estimerede tider på kø osv. på Copenhagen Medicals hjemmeside (link)

  Åbningstider til og med den 9. oktober:

  Kvikcentret holder åbent kl. 8.00-20.00 alle hverdage. Lørdag og søndag og helligdage er der åbent kl. 10.00-18.00.  

  Kviktestene foregår med en metode, hvor podepinden kun skal 2-3 cm op i næsen. Det er meget mere skånsomt end de hidtidige metoder.

  Børn under 6 år testes ikke - de henvises til PCR-test. Børn fra 6-14 år skal ledsages af en voksen til kviktest!


  Fast teststed i Høje-Taastrup:

  Taastrup COVID-19 teststed

  Taastrupgårdsvej 28, Taastrup

  Der er gode parkeringsmuligheder ved teststedet.

  Åbningstid:

  Alle dage fra 07.00-22.00.

  Se øvrige teststeder i Høje-Taastrup på www.htk.dk/Om-kommunen/Corona/Test-og-forebyggelse-af-smitte

  Teststeder i Glostrup:

  Det er også muligt at blive testet i vores nabokommune i Glostrup.

  Se hvor du ellers kan blive testet i Glostrup på www.glostrup.dk/borger/sundhed-og-omsorg/Coronakrisen.

  Øvrige testcentre i hovedstadsområdet

  Se hvor du kan finde øvrige teststeder (link)

  Se et danmarkskort over testcentre (link)

  Hvor kan jeg blive vaccineret?

  COVID-vaccination uden tidsbestilling
  Danmark er stadigvæk ”på-vej-ud-af” COVID-krisen. En af de vigtige indsatser vi alle kan bidrage med, for at øge sikkerheden for hinanden er, at vi lader os vaccinere. 

  Næste gang du kan blive vaccineret i Albertslund er:

  Sted: Tumlesalen på Herstedlund Skole, Nyvej 11, 2620 Albertslund.
  Tid: 27. og 28. september kl. 15.30-21. Desuden den 1. november kl. 15-20.

  Sted: Idrætshallen, Herstedvester Skole, Herstedvestervej 44, 2620 Albertslund 
  Tid: 29. og 30. september kl. 15.30 – 21.00. Desuden den 2. november kl. 15-20.

  Sted: Kongsholmscentret, Liljens Kvarter 2, 2620 Albertslund
  Tid: 1. og 5. oktober kl. 15–20. Desuden den 5. november kl. 15-20.

  NB! Det er muligt at blive vaccineret med Moderna og Pfizer.

  Faste vaccinationssteder i Region Hovedstaden
  Se hvor du kan blive vaccineret i nærheden på Region Hovedstadens hjemmeside

  Det er ikke længere nødvendigt at booke tid for at blive vaccineret - man møder bare op.

  Informationer om vaccinationer mod COVID-19

  Få svar på dine spørgsmål om vaccinationer mod COVID-19 på Region Hovedstadens hjemmeside

  Se film fra Sundhedsstyrelsen med informationer om vaccinerne:

  På dansk

   

  På somali

   

   

  På tyrkisk

   

  På urdu

  Hvornår er det vigtigt at gå i isolation?

   

  Se videoer på forskellige sprog om hvornår det er vigtigt at gå i isolation og hvad det betyder at gå i isolation.
  Er du testet positiv for COVID-19, og har du ikke mulighed for at isolere dig i eget hjem, kan du få hjælp af kommunen. Læs mere (link)

  Dansk:

  Engelsk:

  Tyrkisk:


  Urdu:


  Arabisk:

  Somalisk:

   

  Mulighed for isolation udenfor eget hjem

  Telefontid til visitation af isolationsboligerne er alle dage fra kl. 08.00 – 15.00 på telefonnummer 24996664.

  Er du testet positiv for COVID-19 og har du ikke mulighed for at isolere dig i eget hjem, så kan du få tilbud om særligt ophold gennem kommunen i en såkaldt isolationsfacilitet. Albertslund Kommune har indgået et samarbejde med de øvrige vestegnskommuner om ophold på f.eks. hotel eller vandrehjem.

  Du skal kontakte Albertslund Kommune på telefon 24996664, såfremt du opfylder betingelserne og ønsker at blive visiteret til en isolationsfacilitet. Her vil du få oplysninger om, hvor du skal tage hen, hvad der tilbydes osv. Forplejningen i isolationsfaciliteter udenfor eget hjem er gratis.

  Hør om mulighederne på Urdu, Tyrkisk, Arabisk og Dansk her.

  Urdu

  Tyrkisk

  Arabisk

  Dansk

  In english (link)

  It is very important that you enter isolation if you are positive of COVID-19 or showing symptoms of COVID-19. The Municipality of Albertslund offers a voluntary isolation stay for citizens infected with COVID-19, who cannot isolate themselves at home. If you need help to get a voluntary isolation call on +45 24996664.

  Isolationsfaciliteter
  Folketinget har besluttet, at målgruppen for tilbuddet om ophold på en isolationsfacilitet er voksne borgere, der er konstateret smittet med corona-virus (covid-19), som enten ikke udviser symptomer på smitte eller alene udviser lette symptomer, samt voksne borgere, der er i risiko for at være smittede og afventer resultat af test for covid-19, og som deler husstand med;

  1) mange personer på et lille areal og/eller uden optimal rumadskillelse,

  2) én eller flere, som har vanskeligt ved at samarbejde med den smittede om at følge myndighedernes anbefalinger om isolation i hjemmet, f.eks. på grund af sociale problemer eller kognitiv funktionsnedsættelse, eller

  3) én eller flere personer i øget risiko for at udvikle et alvorligt sygdomsforløb ved covid19, som defineret af Sundhedsstyrelsen i styrelsens anbefalinger til personer i øget risiko, som det er vanskeligt at sikre hensigtsmæssig isolation fra.

  De skal i høj grad være selvhjulpne og derfor ikke have behov for hjælp eller behandling fra sundheds- eller socialfagligt personale,

  Børn og unge under 18 år, der er konstateret smittet med corona-virus (covid-19) og i øvrigt omfattet af målgruppen, jf. stk. 2, nr. 1-3, kan kun visiteres til ophold på isolationsfaciliteten i følge med en voksen fra samme husstand.

  Faciliteter for borgere, som indrejser fra udlandet 
  Borgere, som indrejser fra udlandet, bliver omfattet af krav om isolation. Der er dog en række undtagelser (grænsegængere, piloter, diplomater osv. læs herom på Udenrigsministeriets hjemmeside). Men de, der er omfattet af reglerne, skal i 10 dages isolation. Personer indenfor denne gruppe, som visiteres til et frivilligt ophold på en kommunal isolationsfacilitet, skal selv afholde udgifterne til opholdet, herunder til forplejning.

  For yderlig information (link)

  Om vaccinationer

  Læs alt om vaccinationer mod COVID-19 på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

  Har du sundhedsfaglige spørgsmål om COVID-19 eller om, hvordan du booker tid hvis du ikke har NemID så skal du kontakte Region Hovedstadens Corona-hotline på telefon 3866 0000. Corona-hotline har telefontider; hverdage kl. 08-17 og weekend kl. 08-16.

  I prioriteringen af målgrupper, har Sundhedsstyrelsen primært taget udgangspunkt i følgende tre hovedmålssætninger for vaccinationsprogrammet: 

  1. Minimering af død og alvorlig sygdom som følge af COVID-19.
  2. Minimering af smittespredning og epidemikontrol.
  3. Sikring af samfundskritiske nøglefunktioner.

  Selvom det nu er muligt, at blive vaccineret mod COVID-19, skal vi fortsat holde fast i at overholde de generelle råd om fx god håndhygiejne, rengøring, udluftning og afstand.

  Læs den overordnede rækkefølge på grupper, der skal vaccineres (link)

  Læs vaccinationskalenderen (link)

  Se "borgerrejsen" ved vaccinationer - guide til vaccinationer (link)

  Om vaccinationer - på flere sprog

  Vaccinationerne er vores eneste "våben" mod COVID-19. Og vi er heldigvis i fuld gang med dem. Læs her på forskellige sprog om vaccinationerne - hvem, hvad, hvorfor?

  Læs om vaccinationer på forskellige sprog (link)

  Materiale om Covid-19

  Generelt materiale om COVID-19 (link)

  Materiale om vaccinationer (link)

  Materiale om isolation på forskellige sprog (link)

  Materialer om selvisolation - på forskellige sprog (link)

  Plakat om de generelle restriktioner (link)

  Plakat om brug af mundbind (link)

  Materiale om "når du er smittet, skal du..." (link)

  Grøn plakat - Beskyt dig selv og andre (link)

  Find øvrigt brugbart materiale i relation til COVID-19 - om forebyggelse osv. (link)

  Materiale om vacciner på flere sprog (link)

  Materiale til danske muslimer om vaccinationer (link) 

   

  Materiale på andre sprog - informations in different languages 

  Engelsk (link)

  Tyrkisk (link)

  Urdu (link)

  Arabisk (link)

  Somali (link)

  Andre sprog - other languages (link)

  Animerede film

  I kan nu finde de to film ”Værd at vide om vacciner” og ”Kan du stole på det du læser” på 9 sprog med både undertekster og speak på vores hjemmeside.
  https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Vaerd-at-vide-om-vacciner
  https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Kan-du-stole-paa-det-du-laeser-Film-om-misinformation

  Informationsark

  Vi har fået oversat vores informationsark om borgerrejsen med vaccination mod COVID-19 og målgruppeoversigten. Vær opmærksom på, at den første bliver opdateret med vaccinen fra AstraZeneca snarest. Vi får også opdateret den oversatte udgave i den forbindelse.
  https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Onepager-Guide-til-vaccination
  https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Hvornaar-bliver-det--din-tur-til-at-faa-tilbud-om-vaccine-mod-COVID-19

  Smitteforebyggelse

  Opdaterede informationsark om retningslinjer for nære kontakter
  Vores korte informationsark om ”Når du er nær kontakt” og ”Hvis du er testet positiv ” er blevet opdateret ift. retningslinjer for nære kontakter. De er ved at blive genoversat på de forskellige sprog, og I kan finde dem via nedestående link, når de er klar inden for de næste par dage.
  https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Vigtigt-at-vide-naar-du-er-naer-kontakt_kort
  https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Vigtigt-at-vide-hvis-du-er-testet-positiv_kort

  Vær desuden opmærksom på, at vores ”Hold afstand” plakater er opdateret til 2 meter, disse er også oversat, se: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Hold-afstand

  Skolestart for de yngste elever

  Sundhedsstyrelsen har udsendt retningslinjer for de yngste elevers skolestart. Vi er ved at få oversat det korte informationsark om børn og COVID-19, der er lavet i den forbindelse. I vil kunne finde det på forskellige sprog på nedenstående link i løbet af i morgen.
  https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Onepager---Om-boern-og-COVID-19

  Sundhedsstyrelsens 6 generelle råd

  Sundhedsstyrelsens 6 generelle råd:

  1. Gå i selvisolation hvis du har symptomer på COVID-19, er testet positiv eller er nær kontakt til en person smittet med ny coronavirus

  Du skal gå i selvisolation, hvis du er testet positiv for ny coronavirus, eller hvis du får symptomer på COVID-19. Bliv også hjemme hvis du kun har milde symptomer, eller er i tvivl om du er syg.

  Lad være med at mødes med personer, som du ikke bor sammen med, og undgå tæt kontakt med personer, som du bor sammen med. Hvis du har symptomer, men ikke føler dig så syg, at du har behov for at tale med din læge, kan du nu selv booke tid til test direkte på coronaprover.dk.  Hvis du føler dig så syg, at du har brug for at tale med en læge, eller dine symptomer bekymrer dig, skal du ringe til din læge. Din læge kan vurdere, om du skal testes og undersøges af en sundhedsperson i en lokal COVID-19 vurderingsklinik med det samme. 

  I hjemmet skal du være særlig opmærksom på at holde god hygiejne og på rengøring. Du skal blive i selvisolation indtil 48 timer efter, at dine symptomer er forsvundet.

  Du skal også gå i selvisolation, hvis du får at vide, at du har været nær kontakt til en person, der er testet positiv for ny coronavirus. 

  Læs pjecerne:

  Til dig, der har symptomer på COVID-19

  Til dig, der er testet positiv for ny coronavirus

  Til dig, der er nær kontakt til en person, der er testet positiv or ny coronavirus

  2. Vask dine hænder tit eller brug håndsprit

  God håndhygiejne er en effektiv metode til at forebygge kontaktsmitte mellem genstande, hænder og ansigt.

  Håndvask og hånddesinfektion med håndsprit virker lige godt. Dog anbefales håndvask altid ved synligt snavs på hænder, ved fugtige hænder, efter toiletbesøg, efter bleskift og før håndtering af madvarer. Håndsprit virker nemlig kun ordentligt, når hænderne er tørre og ikke er synligt snavsede.

  Husk også at hjælpe dine børn med at holde god håndhygiejne.

  Læs pjecen

  Håndhygiejne

  Se filmene

  Vask hænder og beskyt dig selv og andre

  Vask hænder for børn

  Vask hænder sang

  Vask hænder-rap med Chapper

  3. Host eller nys i dit ærme

  Såkaldt ”god hosteetikette” forebygger både dråbesmitte og kontaktsmitte.

  Derfor er anbefalingerne:

  • Host ned i dit ærme eller i et papirlommetørklæde. Vask eller afsprit hænderne bagefter.
  • Hvis du kommer til at hoste ned i dine hænder, så vask eller afsprit hænderne bagefter.

  4. Undgå håndtryk, kindkys og kram

  Kontaktsmitte er formentlig den væsentligste smittekilde fra personer, som er syge selvom de ikke har symptomer. Derfor anbefaler vi, at du begrænser fysisk kontakt til andre – fx håndtryk, kindkys og kram – også selvom du ikke har symptomer.

  5. Vær opmærksom på rengøring - både hjemme og på arbejdspladsen

  Risikoen for kontaktsmitte er størst fra overflader, som mange andre rører ved, fx håndtag, gelændre, kontakter, trykknapper, tastaturer, armlæn, bordkanter, legetøj, redskaber, vandhaner, toiletter osv.

  Rengør sådanne ”kontaktpunkter” ofte og grundigt med almindelige rengøringsmidler og evt. desinfektionsmiddel.

  6. Hold afstand – og bed andre tage hensyn

  Dråbesmitte kan ske, hvis du befinder dig tæt på en smittet person, som hoster, nyser eller lignende. Vi anbefaler derfor, at du generelt holder mindst 1 meters afstand til andre, dog mindst 2 meter i særlige situationer, fx til personer, som er eller kan være smittede med ny coronavirus, til personer i øget risiko samt i situationer med øget risiko for dråbesmitte (fx ved sang, råb eller fysisk anstrengelse).

  Spørgsmål og svar om COVID-19

  Søger du svar på spørgsmål i forbindelse med COVID-19, kan det være en fordel at besøge Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

  Besøg Sundhedsstyrelsens hjemmeside (link)

  Hvis du er smittet med COVID-19 - hvad så?

  Vi skal alle sammen gøre, hvad vi kan for at forhindre, at smitte med coronavirus spreder sig.

  Personer med symptomer er dem, der smitter mest, både ved dråbesmitte og kontaktsmitte.

  Føler du dig syg eller udvikler symptomer, fx ondt i halsen, tør hoste eller feber, er det derfor vigtigt at du går hjem og bliver hjemme.

  Ring til din læge, som kan vurdere, om du skal undersøges nærmere eller henvises til test, og hold dig isoleret indtil du får svar på testen.

  Imens du er isoleret, er det vigtigt, at du holder afstand til dem, du bor sammen med, og har ekstra fokus på hygiejne.

  Hvis du bliver testet positiv for COVID-19, skal du holde dig isoleret indtil 48 timer efter, at du ikke længere har symptomer.

  Har du ingen symptomer, men bliver testet positiv, skal du isolere dig, indtil 7 dage efter testen er blevet taget.

  Kommunen kan hjælpe med isoleringsfaciliteter

  Har du ikke mulighed for at holde dig i isolation, er der mulighed for at få hjælp af kommunen. Læs hvordan du kan få hjælp (link) 

  Det er også vigtigt, at du giver de personer, som du risikerer at have smittet, besked. Det er fx personer, du bor sammen med, personer du har givet et kram og personer, du har haft tæt ansigt-til-ansigt kontakt med i den periode, hvor du måske har været smitsom. De kan nemlig også blive testet for COVID-19 og skal gå i isolation, indtil der er svar på testen. Det kaldes kontaktopsporing og er et vigtigt værktøj til at mindske smittespredning.

  Det er helt naturligt at blive bekymret, hvis man bliver testet positiv for COVID-19. Men husk på, at langt de fleste bliver raske igen, og at du kan kontakte din læge, hvis du har brug for det.

  Så tag ansvar - tænk dig om - og hold fast. På den måde passer vi på hinanden - også i et åbent samfund.

  Læs mere hos Sundhedsstyrelsen - se bl.a. en lille film (link)

  Spørgsmål og svar om coronavirus på Sundhedsstyrelsens hjemmeside (link)

  Information about COVID-19 in different languages

  Film på otte forskellige sprog om COVID-19 og forebyggelse

  Ny film på otte forskellige sprog giver et billede af hvordan COVID-19 smitter og hvilke forholdsregler man med fordel kan tage.

  Der er stadig stor risiko for COVID-19 ude i samfundet, og det er derfor vigtigt, at vi alle holder os orienteret om, hvad de nyeste retningslinjer er, så vi kan beskytte os selv og andre. Derfor har SIRI lavet en kort film, der forklarer, hvordan COVID-19 smitter, og hvorfor det er vigtigt at holde sig løbende opdateret via de danske myndigheder.

  Filmen kan ses på følgende sprog: 

  Dansk (link)

  Arabisk (link) 

  Farsi (link)

  Tyrkisk (link) 

  Urdu (link)

  Kurdisk (link)

  Somali (link)

  Tigrinya (link) 

  Find råd og vejledning om COVID-19/coronavirus på 12 forskellige sprog (link)

  Information om smittestop-app'en

  Læs om hvorfor det er en god idé at bruge smittestop-app'en, så vi bedst muligt lykkes med smitteopsporingen.

  This information in english (link)

  Smitte|stop er en app, som hjælper os alle sammen med at stoppe spredningen af COVID-19 i Danmark.

  Det er frivilligt at hente appen. Jo flere, der bruger den, desto flere smittekæder kan vi bremse.

  Appen giver dig mulighed for at give besked om smitterisiko til personer, som du har været tæt på, men som du ikke kender, fx i offentlig transport eller på restauranter.

  Appen smitte|stop giver dig:

  • Besked, hvis du har været tæt på en person, der testes positiv for ny coronavirus. Du får besked om myndighedernes anbefalinger, så smittekæden kan stoppes
  • Mulighed for at sende besked til andre, du har været tæt på, hvis du bliver testet positiv for ny coronavirus. Du giver besked til andre uden, at de kan se, hvem du er, hvor eller hvornår de har været tæt på dig.

  Om smitte|stop

  • Det er frivilligt at hente og bruge smitte|stop
  • Appen er sikker og beskytter din data
  • Data om, hvem du har været i nærheden af, gemmes kun på din telefon, og ingen myndigheder har adgang til oplysningerne
  • Appen er et digitalt supplement til myndighedernes andre tiltag, som skal hjælpe os med at passe godt på hinanden, mens samfundet genåbner.

  Hent smitte|stop nu.

  Du finder smitte|stop-appen dér, hvor du normalt henter dine mobilapps.

  Læs mere på www.smittestop.dk

  Retningslinjer for test for coronavirus

  Du behøver ikke længere opsøge din egen læge for at blive testet, hvis du kun har milde symptomer, som du tror kan være covid-19. Fremover kan du selv booke tid på coronaprover.dk. Ændringen er en del af den nye teststrategi, som Sundheds- og Ældreministeriet har offentliggjort 21. oktober.

  Du kan fortsat selv booke tid på coronaprover.dk, hvis du har været i nær kontakt med en smittet og er blevet henvist til test af Coronaopsporingen, eller hvis du ønsker at blive testet af anden årsag.

  Du skal dog altid ringe til din læge, hvis du har symptomer på COVID-19, og føler dig så syg, at du gerne vil tale med en læge eller hvis du føler dig bekymret eller i tvivl. Du skal også ringe til lægen, hvis det drejer sig om et barn under 2 år.

  Du kan læse mere på coronaprover.dk.

  Hotlines

  Der er mange spørgsmål, der trænger sig på i forhold til ny coronavirus/COVID-19. Derfor har flere myndigheder og organisationer oprettet hotlines for at hjælpe dig og din arbejdsplads. Få overblikket over de hotlines.

  Har du brug for en isolationsbolig udenfor eget hjem pga. COVID-19, ring da til telefonnummer: 24996664.

  Sundhedsstyrelsen og DRC Dansk Flygtningehjælp har lavet en telefonisk hotline på 12 forskellige sprog, hvor etniske minoritetsborgere kan få korrekt og pålidelig information om COVID-19 på modersmål. Nummeret er: +45 41453056.

  Gå til side med numre på andre hotlines (link)

  Nære kontakter

  Læs hvilke retningslinjer der gælder for, hvornår man er nær kontakt ifølge sundhedsmyndighederne - og hvordan man skal forholde sig hvis man er nær kontakt.

  Om nær kontakt gælder:

  • Definitionen på nær kontakt er at man har været mindre end 2 meter på en smittet i mere end 15 min.
  • Man må først ophæve isolation efter 2. test, dvs. hvis ens test er negativ på 6. dagen efter man har været sammen med en smittet og dermed været udsat for smitte. 

  Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside (link)

  Gratis mundbind til nogle borgergrupper

  This information in English (link)

  Fra mandag den 24. august kan nogle grupper af borgere få gratis mundbind til ture i tog, busser og taxa. Tilbuddet er til dem, som har svært ved at klare den ekstra udgift til mundbind. Det kan være kontanthjælpsmodtagere, borgere på integrationsydelse og brugere af kommunens tilbud til socialt udsatte.

  Er du i målgruppen, kan du hente nogle mundbind et af følgende steder:

  1. Informationen på Albertslund Rådhus
  2. Bibliotek
  3. Jobcentret
  4. Klubben i Poppelhusene 

  Kender du nogen, som passer i målgruppen, må du meget gerne dele budskabet, så vi kan hjælpe dem, der har brug for de.

  Der udleveres 10 mundbind af gangen. Der er tale om engangsmundbind.

  Free of charge face masks for some citizen groups

  Everyone must wear a face mask in public transport, highschool and so. From the 24th of August it will be possible for certain citizen groups to collect face masks free of charge. The offer applies to those who will have difficulty coping with extra expenses of buying face masks. It can be students, citizens receiving cash benefits, citizens receiving integration benefits and receivers of public services for the socially disadvantaged in the municipality of Albertslund.

  If one the above reasons apply to your situation, you will be able to pick up face masks free of charge at the following places:

  1. The Information at city hall
  2. The main library
  3. The job center
  4. Klubben, Poppehusene

  You can only pick up 10 face masks at the time. The masks are disposable and only for use once.

  If this applies to someone you know, please share the message so those in need of help will receive it.

  Badges - om at holde afstand og fritagelse for mundbind

  Afstandsbadge

  Med et nyt badge bliver det fremover muligt at vise, at man gerne vil have at andre folk holder afstand, så man bedre kan forebygge smitte med ny coronavirus. Det kan fx være relevant for borgere i øget risiko for alvorlige forløb ved sygdommen, deres pårørende, men også hvis man er bekymret for smitte.

  Sundhedsstyrelsen har den 7. oktober offentliggjort badges med brug af neutrale signaler om at holde afstand. Sundhedsstyrelsen anfører, at det særligt er disse målgrupper, der kan have behov for de nye badges:

  • Borgere med øget risiko for alvorlige forløb, fx ældre.
  • Pårørende til en der er i øget risiko for alvorligt forløb.
  • Bekymrede borgere, der gerne vil have at folk holder ekstra afstand.

  De nye badges kan bl.a. hentes på landets apoteker fra mandag d. 12. oktober.

  Læs mere om afstandsbadgen (link)

  Badge om fritagelse for brug af mundbind

  Med et nyt badge bliver det fremover muligt at vise, at man har en sygdom eller tilstand, der gør, at man er fritaget fra kravet om at bruge mundbind eller visir.

  Læs mere om det nye badge - og hvor du kan få fingrene i det (link)

  For virksomheder

  Læs information målrettet virksomheder i de 38 kommuner med yderligere restriktioner fra den 9. december pga. situationen med COVID-19.

  Relevant materiale fra Arbejdstilsynet om råd, spørgsmål og svar i relation til COVID-19 (link)

  I finder informationerne via Virksomhedsguiden (link)

  Hvem er i øget risiko ved COVID-19?

  Sundhedsstyrelsen har opdateret det faglige grundlag med beskrivelse af hvilke personer, der på grund af sygdom og alder er i øget risiko, hvis de bliver syge med COVID-19.

  Regler for indrejsende

  Der er kommet nye regler for indrejsende.

  Digitalt coronapas