Gå til hovedindhold

Spørgsmål og svar

Her kan du finde svar på nogle af de hyppigst stillede spørgsmål om ansøgning til støjpuljen

Indhold

  1. Kan jeg selv udarbejde skitserne?

   Ja, udarbejd skitserne så godt som muligt.

  2. Hvorfor skal jeg uploade et kort?

   En af kriterierne for at ansøge støjpuljen er, at tilskud gives til tiltag som vender mod støjkilden, derfor skal du i kortmaterialet angive, hvor du ønsker at etablere tiltagene.

  3. Kan jeg selv udføre arbejdet?

   Ja, hvis du har mulighed for det. Du skal dog være opmærksom på, at kommunen kun udbetaler tilskud hvis arbejdet er udført med en kvalitet som kan godkendes.

  4. Jeg ønsker at opføre støjskærm, men lokalplanen som er gældende for det område hvor jeg bor tillader det ikke?

   Søg puljen og så går vi i dialog om muligheden for dispensation.

   Ønsker du at læse lokalplanen for dit område kan du finde den via kommunens kort. Kortet finder du ved at følge dette link: https://kort.albertslund.dk/spatialmap

   I kortets venstre side findes en menu. I menuen klikker du ”Plan” og efterfølgende ”Lokalplaner, vedtagne”, herefter finder du din bolig ved at zoome i kortet, herefter klikker du på ”I” i kortets menu øverst, herefter klikker du på kortet hvor du bor. Der dukker en menu op med et link til lokalplanen.

  5. Kan jeg søge puljen til et projekt som er udført?

   Nej, puljen kan ansøges til projekter som ikke er udført.

  6. Hvorfor har jeg ikke modtaget et brev fra kommunen om mulighed for tilskud?

   Alle borgere som bor i ejerboliger, som er udsat for trafikstøj over 58 dB har mulighed for at ansøge støjpuljen om tilskud og har derfor modtaget et brev fra kommunen. Ejer man en bolig som er udsat for trafikstøj på 58 dB eller under har man ikke mulighed for at søge puljen. Dette er et kriterium som er vedtaget af kommunalbestyrelsen.

   Af Miljøstyrelsens hjemmeside fremgår det, at ”Grænseværdierne for [trafikstøj] er i første række til planlægningsbrug og anvendes ved planlægning af nye boligområder langs eksisterende veje, men lægges også til grund når man skal vurdere støjulemper ved eksisterende boliger langs eksisterende veje.” Det fremgår endvidere, at grænseværdien for boligområder er 58 dB og derfor er giver puljen tilskud til boliger som er udsat for trafikstøj over 58 dB.

   Se Miljøstyrelsens hjemmeside:
   https://mst.dk/luft-stoej/stoej/stoejgraenser/graensevaerdier-vejtrafik/