Gå til hovedindhold

Støjhandlingsplan

Albertslund Kommune skal hvert femte år udarbejde en støjkortlægning af kommunen og en tilhørende støjhandlingsplan.

Indhold

  Albertslund Kommunens nuværende støjhandlingsplan gælder i perioden 2018-2023.

  Som supplement til støjhandlingsplanen, er der udarbejdet et idékatalog som beskriver de løsninger, der kan tages i brug for at bekæmpe støjgener fra trafikken.

  Som del af støjhandlingsplanen er der udarbejdet en ”optimal investeringsrækkefølge”, som viser hvor og med hvilke tiltag kommunen kan støjdæmpe mest effektivt for den investerede krone.

  I støjhandlingsplanens bilag 2 kan du se en ordliste som forklarer de forskellige begreber der benyttes i støjhandlingsplanen.

  Albertslund Kommune er partner i Silent City. Silent City er et Living Lab hvor kommuner, forskningsinstitutioner og virksomheder har mulighed for at teste nye løsninger samt indhente og dele ny viden på støjområdet.

  Partnerskabskredsen omkring ”Mindre støj i boligen” har udviklet webhåndbogen roligbolig.dk, hvor du som borger kan læse meget mere om trafikstøj. Her er samlet rigtig meget information om trafikstøj og støj som udfordring i boligen. Du kan læse om hvad du kan gøre ved din bolig for at få mindre trafikstøj indenfor eller på udendørsarealer. Du kan også finde information om lovgivning, hvilke myndigheder som har ansvaret, effekterne af trafikstøj, hvordan man måler trafikstøj og meget andet.