Gå til hovedindhold

Trafiksikkerhedsplan

I Trafiksikkerhedsplanen opstilles målsætninger for trafiksikkerhed og tryghed for trafikanter.

Indhold

  Planen baserer sig dels på input fra borgerne og dels på kortlægning og analyse af:

  • vejenes funktion og status i det samlede vejnet i kommunen
  • stistrukturen
  • utrygge lokaliteter
  • uheldstæthed og type ("sorte pletter")

  Kontakt

  Vej & Park

  Telefon: 4368 3200

  Email: vejogpark@albertslund.dk