Gå til hovedindhold

Det unikke stisystem

Albertslund er kendt for sit helt unikke net af cykelstier som adskiller cyklister og bilister, og giver en høj trafiksikkerhed og gode muligheder for at komme rundt på cykel i hele kommunen.

Indhold

  Stinettet er længere end vejnettet, og med omkring 130 broer og tunneller giver det enestående betingelser for at cykle til arbejde, i skole, på indkøb eller ud i naturen.

  Godt 60% af albertslunderne vælger cyklen som transportmiddel i løbet af ugen og hele 84% af alle skolebørn i Albertslund cykler eller går til skole.

  Der er altså allerede nu rigtig mange som cykler til gavn for både sundhed og miljø. Men vi vil gerne have endnu flere op på cyklerne, og har derfor i de senere år iværksat en bred indsats for at nå dette mål.

  I vores ny ”Cykelstrategi 2016-2020” der skal gøre det endnu mere attraktivt at cykle i Albertslund, har vi koncentreret os om seks indsatsområder

  • børn på cykel
  • cykelpendling
  • cyklistadfærd
  • nye forbindelser
  • drift og vedligeholdelse
  • kommunikation og samarbejde.

  Har du spørgsmål til cykelstrategien eller andet som handler om cykling, er du velkommen til at skrive en mail til Vej og Park