Gå til hovedindhold

Ti tips og tricks til en vild have

- sådan inviterer du på bedste vis naturen ind og forhøjer biodiversiteten i din have.

Indhold

  1. I langt de fleste haver er der plænegræs og næringsrig muldjord i den øverste del af plænen (cirka 30 cm). Grav det af så du blotlægger den næringsfattige råjord nedenunder, og giv det en omgang med riven. Det er nemlig råjorden der er god for biodiversiteten. Derefter kan du se naturen flytte stille og roligt ind og der kommer sikkert nye, smukke arter, du ikke før har set i din have.

  2. Slå dit vilde areal 2 gange om året - én gang i perioden oktober/november/december og én gang i perioden marts/april/maj, alt afhængig af hvor hurtigt planterne vokser på arealet. Det er helt afgørende, at du husker at fjerne det afklippede/slåede plantemateriale. Du kan med fordel slå forskellige dele af arealet på forskellige tidspunkter for at skabe størst mulig variation. Der er ikke én rigtig løsning, da slåningstidspunktet altid vil være individuelt fra areal til areal. På denne måde tilgodeses planternes blomstringsperioder og dermed sikrer du føde til dyrene over så stor en del af året som muligt.

  3. Lav gerne små høje af den tiloversblevne muldjord og grav nogle lave fordybninger i jorden. Variation i terrænet gør det muligt for endnu flere arter at flytte ind.

  4. Har du sand eller grus liggende i forvejen, som du ikke bruger, kan du med stor fordel anvende det til at lave sand- og/eller grusbede. Veldrænede, næringsfattige arealer er rigtigt godt for en lang række arter.

  5. Har du sten liggende, er det en rigtigt god idé at bruge dem til at lave bunker og stensætninger. Det er nyttigt for dyrelivet, der hurtigt finder skjul og føde under og blandt stenene. Mange dyr vil også med glæde overvintre under dem.

  6. Døde kviste, kæppe og træstammer er godt for både dyr, svampe og planter. Læg træet i bunker rundt omkring, og se hvilke spændende arter der flytter ind. Har du et træ der skal fældes så undlad at fælde det helt, men lad 2-3 meter stå tilbage af det. Eller endnu bedre: lad hele træet stå og fjern evt. kun større grene der risikerer at knække af. Stående, dødt træ er guld værd for biodiversiteten. Lav gerne markante skader på træet med sav, økse eller et bor og slip kreativiteten løs!

  7. Vi anbefaler at du lader naturen selv flytte ind på dit areal, men hvis du gerne vil plante eller så, kan det også være en måde til at skabe højere biodiversitet. Det er bare helt afgørende at du altid bruger hjemmehørende arter. Især vores insekter og svampe skal bruge hjemmehørende planter for at skabe de næste generationer. Det er også en rigtigt god idé, at købe frø der er dyrket relativt tæt på hvor du gerne vil så. På den måde holder man de planter man sår genetisk stærke, hvilket er vigtigt i forhold til planternes modstandsdygtighed. Indsaml gerne frø fra offentlige arealer i nærheden og spred dem derefter på dit areal – men vær bevidst omkring eventuelle invasive arter som kæmpebjørneklo, japansk pileurt og canadisk gyldenris, da de er skadelige for biodiversiteten. Undgå at købe frø dyrket udenfor Danmark.

  8. Plant hjemmehørende frugttræer og/eller -buske. Det vil give føde og hjem til rigtigt mange arter og du vil kunne nyde frisk frugt og bær – og de mange, kønne blomster.

  9. Invitér vand ind på arealet! Det er nemt at anlægge et lille vandhul og det giver mulighed for at padder og vandinsekter kan flytte ind, for eksempel lille vandsalamander, butsnudet frø, guldsmede og vandnymfer. Derudover kommer der også planter i vandhullet, der kun kan gro i og nær vand. Det er bare vigtigt at du holder vandhullet fri for fisk da de æder haletudserne, samt at du sørger for rigeligt med sollys til vandhullet. Der findes mange, gode guides på internettet til hvordan du anlægger et godt vandhul.

  10. Det lidt ”rodede” indtryk som en vild have kan give, vil måske virke en smule afskrækkende, men det er ikke desto mindre lige præcis dét der giver allermest biodiversitet. Hvis du laver et simpelt stisystem med en le eller plæneklipper, kan det hjælpe på det samlede indtryk. Det er også en rigtig fin måde at invitere din familie og venner til at udforske den vilde have og se alt det den byder på.