Gå til hovedindhold

Medlemmer valgt til Vandråd for Isefjord og Roskilde Fjord

- det er nu besluttet, hvem der skal deltage i vandrådsarbejdet 2019/2020.

Indhold

  Organisationer og foreninger med interesse i vandløb har i november måned 2019 kunne anmode de 20 oplandskommuner i Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord om plads i vandrådet. De 20 kommuner er: Odsherred, Holbæk, Lejre, Roskilde, Frederikssund, Egedal, Allerød, Hillerød, Gribskov, Halsnæs, Kalundborg, Ringsted, Køge, Greve, Høje Taastrup, Albertslund, Ballerup, Herlev, Gladsaxe og Furesø.

  Egedal Kommune er sekretariatskommune for Hovedvandopland 2.2, hvilket betyder at Egedal Kommune skal facilitere møderne fremadrettet for vandrådet i oplandet. 
  Henvendelser vedrørende vandrådets arbejde kan ske til vandraad@egekom.dk

  Retningslinjer for vandråd

  Et vandråd kan maksimalt bestå af 20 deltagere, og fordelingen af pladser er sket efter gældende retningslinjer beskrevet i BEK nr 1060 af 22/10/2019:
  ”Bekendtgørelse om vandråd, vandråds samarbejde med kommunalbestyrelser og samarbejde mellem kommunalbestyrelser i et hovedvandopland om udarbejdelse af forslag til indsatsprogrammers supplerende vandløbsforanstaltninger samt bidrag til miljørapport”.
  Læs bekendtgørelse om vandråd her

  Forening Repræsentant
  Birdlife/Dof Pelle Andersen-Harild
  Danmarks Naturfredningsforening Jens Prom
  Danmarks sportsfiskerforbund Rune Hylby
  Dansk Vand- og Spildevandsforening Claus Vangsgård
  Danske skovforening Søren Boas
  Egedal Fiskeklub Jon Christian Svendsen
  Foreningen til ophjælpning af fiskeriet i Roskilde Fjord  Kim Lund Jørgensen
  Friluftrådet Peter Engholm 
  Gribskov Vandløbslaug Michael Ingels Andreasen
  Holbæk Ålav Ole Olsen
  Landbrug & Fødevarer Per Thomasen
  Roskilde Vandløbslaug Niels Bundgaard
  Tuse å ørredssammenslutning (TØS) Lars Juel Hansen
  Vandløbslaug for Værebro Å Søren Traberg Vestergaard
  Vandløbslauget for Havelse Å og Pøle Å Erik Gert Christoffersen Jensen
  Ølsted og Frederiksværk Sportsfiskerforening Kaj Larsen