Gå til hovedindhold

Bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo

Kæmpe-Bjørneklo skal bekæmpes på både private og offentlige grunde, læs her hvordan.

Indhold

  Kæmpe Bjørneklo er en meterhøj plante med store, hvide blomsterskærme.

  Den ikke er en naturlig del af den danske flora, og skal derfor bekæmpes.

  Siden 2009 har Albertslund Kommune haft en indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo. Planen beskriver af forskellige metoder til en effektiv bekæmpelse der kan anvendes af grundejerne.

  Indsatsplanen til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo

  Planen beskriver, hvordan der hvert år sker en bekæmpelse af planten i naturområderne, i parker og grønne områder og langs veje og stier, og hvorfor det er nødvendigt.

  Målet for bekæmpelsen er at forhindre planten i at sprede modne frø således at der senest i 2017 kun er mindre, spredte bestande tilbage.

  Kontakt

  Vej & Park

  Telefon: 4368 3200

  Email: vejogpark@albertslund.dk