Gå til hovedindhold

Nu kan du indstille medlemmer til lokalt naturråd

I forbindelse med arbejdet omkring "Grønt Danmarkskort" skal der oprettes lokale naturråd.

Indhold

  Med regeringens ændring af planloven, er det besluttet, at der skal oprettes lokale naturråd, som skal bistå kommunerne med at udpege områder, der kan indgå i Grønt Danmarkskort. Sammen med 6 andre kommuner skal Albertslund Kommune være en del af det lokale naturråd under sekretariatsbetjening af Høje-Taastrup Kommune.

  Grønt Danmarkskort skal fungere som det nationale kortværk over naturrelaterede udpegninger. Formålet med Grønt Danmarkskort er at skabe overblik over Danmarks sammenhængende natur samt at udvikle et værktøj, der kan hjælpe til med at skabe mere sammenhængende natur i og mellem kommunerne.

  Høje-Taastrup Kommune er udvalgt til sekretariatskommune og står for betjeningen af det lokale naturråd for kommunerne Albertslund, Ballerup, Glostrup, Herlev, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk.

  Organisationer og foreninger opfordres til at indstille medlemmer og suppleanter til det lokale naturråd. De, der kan indstille medlemmer er:

  • Relevante landsdækkende erhvervsorganisationer
  • Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser
  • Lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af natur

  Der er frist for indstillinger fredag den 8. december 2017.

  Indstillinger af medlemmer og suppleanter sker ved at sende organisationens navn, navn på medlem/suppleant, adresse, e-mail og telefonnummer til:

  Høje-Taastrup Kommune, Teknik- og Miljøcenteret,
  Bygaden 2, 2630 Taastrup, tlf. 43 59 12 75
  eller elektronisk til tmc@htk.dk

  Høje-Taastrup Kommune træffer efter samråd med de øvrige kommuner afgørelse om, hvem der skal indgå i det lokale naturråd. Der skal i alt udpeges 20 medlemmer til naturrådet.

  De udvalgte medlemmer til naturrådet vil blive annonceret på kommunernes hjemmeside. Det lokale naturråd skal være oprettet senest d. 15. januar 2018, jf. bekendtgørelse nr. 971 af 7. august 2017.

  Naturrådenes arbejde skal være afsluttet senest d. 15. juli 2018. Kommunerne skal i deres videre planlægning for udpegning af områder, der skal indgå Grønt Danmarkskort, inddrage naturrådenes arbejde, men det er ikke bindende for byrådene.

  Yderligere information eller spørgsmål, kontakt Arne Schøller Larsen, arnelar@htk.dk, 43 59 12 75.

  Klik for at læse mere om Grønt Danmarkskort og lokale naturråd

  Sidst opdateret: 29. juni 2021