Gå til hovedindhold

Vedligeholdelsesarbejde på 132 kV-luftledning

- rekreative arealer og stier påvirkes ikke væsentligt af arbejdet

Indhold

    Mellem juli og august 2021 vedligeholder Energinet 132 kV-luftledningen på den 22 km lange strækning mellem højspændingsstation Kamstrup i Roskilde Kommune, igennem Høje-Taastrup Kommune og videre til højspændingsstation Vejleå i Albertslund Kommune.
    På 73 af de i alt 100 master skal der udskiftes såkaldte isolatorkæder, der isolerer den enkelte ledning fra masten. De nuværende isolatorer af porcelæn er udtjente og udskiftes med nye og lettere isolatorer i komposit.
    Udskiftning af isolatorkæder kræver et midlertidigt arbejdsareal ved hver mast, hvor isolatorerne skiftes. De steder, hvor masten står i naturfølsomme områder, etableres adgangsvej og arbejdsareal med køreplader. Inden vedligeholdelsesarbejdet sættes i gang, aftales adgangsveje og arbejdsarealer med kommunerne og de berørte lodsejere. Der kan være behov for at fjerne bevoksning og enkelte træer, så maskinerne kan komme til. Rekreative arealer og stier påvirkes ikke væsentligt af projektet, men der kan være behov for korte midlertidige omlægninger af stier.
    Har du spørgsmål til arbejdet, er du velkommen til at kontakte Projektleder Anders Jens Ramm på aem@energinet.dk eller telefon 26 84 51 35.