Gå til hovedindhold

Renovering af regnvandsbassin ”Svinepytten” er ikke VVM pligtig

- arbejdet kommer til at foregå fra februar til juni 2021.

Indhold

  Albertslund Kommune har den 21. januar 2021 truffet afgørelse om, at en renovering af det eksisterende regnvandsbassin samt tilløbs- og afløbsledninger i Birkelundparken, Albertslund Kommune, ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-Pligt).

  Afgørelsen er meddelt Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Naturfredningsforening Albertslund, Naturgruppen i Albertslund, Albertslund Verdensmålcenter, Københavns Vestegns Politi og Byggestyrelsen, som naboer eller parter.

  Hofor A/S har efterfølgende gjort opmærksom på, at oplysninger om mængden af oppumpet grundvand og varigheden af oppumpningen er ændret, men at denne ændring ikke fremgår af afgørelsen. Der skal arbejdes i en større dybde og derfor pumpes grundvand væk i en længere periode og en større mængde. Albertslund Kommune har vurderet, at dette ikke ændrer ved afgørelsen om, at der ikke er VVM-pligt.

  Renoveringen handler om at gøre regnvandsbassinet Svinepytten brugbart ved at udskifte lermembranen, som ikke er tæt. Også regnvandsledningerne er i dårlig stand og udskiftes med større ledninger.

  Arbejdet kommer til at stå på fra februar til juni, og betyder blandt andet at stierne i nærheden spærres og at der ryddes beplantning i og omkring bassinet og i parken.

  Der genplantes i efteråret, og fældede træer anvendes så vidt muligt i området til at indgå i Biotopia eller til at øge biodiversitet i parken.

  Når arbejdet er afsluttet, vil der igen være en sø i Birkelundsparken.

  Læs VVM afgørelsen med bilag her:

  ”Afgørelse om ikke VVM-pligt”

  "Afgørelse om ikke VVM-pligt - supplement"

  ”Bilag 1 - VVM-screening med Albertslund Kommunes bemærkninger”