Gå til hovedindhold

Ny vandindvinding i Vestskoven

Indkaldelse til offentlig høring og borgermøde: Miljøvurdering af ny kildeplads i Vestskoven - input til afgrænsning

Indhold

  Vi vil gerne høre din mening

  HOFOR Vand København A/S ansøgte i januar 2021 Albertslund Kommune om at igangsætte en miljøvurdering af et projekt om etablering af ny kildeplads i Vestskoven.

  Denne miljøvurdering efter miljøvurderingsloven er nu sat i gang og projektet kan ikke  påbegyndes, før der er meddelt VVM tilladelse. Tilladelsen gives på baggrund af en miljøkonsekvensrapport, som HOFOR skal udarbejde og sende til Albertslund Kommune.

  For at give borgere og alle andre mulighed for at komme med forslag til indhold og afgrænsning af den kommende miljøkonsekvensrapport, udgiver kommunen dette idéoplæg. Oplægget indeholder en kort beskrivelse af projektet inkl. kortbilag, der viser projektområdet for den ny kildeplads. Oplægget beskriver også nogle af de mulige påvirkninger af mennesker, miljø og natur, som forventes belyst i miljøvurderingen.

  Ideoplæg

  I perioden fra 1. maj 2021 til den 2. juni 2021 kan alle med interesse i projektet stille spørgsmål og komme med ideer, kommentarer og forslag til, hvad der skal indgå i det videre arbejde med miljøvurderingen. Det kan f.eks. være ønsker til miljøpåvirkninger, der skal sættes fokus på, eller hvis der er særlige forhold i området, som bør belyses. Det kan også være forslag om alternativer til projektet eller dets placering.

  Albertslund Kommune indkalder desuden alle interesserede inklusiv naturgrupper til møde om projektet den 26.maj kl. 17.00. På mødet præsenteres projektet nærmere og der vil være mulighed for at stille spørgsmål. Mødet vil være virtuelt og hvis du vil deltage, skal du tilmelde dig ved at sende en mail til miljo@albertslund.dk senest 25.maj kl.17.00, med oplysninger om navn og mailadresse. Du vil efter tilmeldingen få en mail med instrukser for, hvordan man tilgår mødet.

  Send dine eventuelle bemærkninger til miljo@albertslund.dk senest den 2.juni kl. 12.00 . På baggrund af HOFORs ansøgning, ideoplægget og de indkomne høringssvar udarbejder Albertslund Kommune et afgrænsningsnotat, som vil være ramme for HOFORs arbejde med miljøkonsekvensrapporten.

  Høring af selve miljøkonsekvensrapporten samt udkast til afgørelse om VVM-tilladelse forventes tidligst at kunne finde sted i sommeren 2022.  Den endelige tilladelse til selve vandindvindingen forventes at foreligge tidligst i foråret 2023 efter klageperiodens udløb.