Gå til hovedindhold

Indsamlingsordning for tekstilaffald i Albertslund

Regulativ i høring frem til 18. maj 2023

Indhold

  Albertslund Kommunes regulativ for husholdningsaffald har fået tilføjet et afsnit om indsamling af tekstilaffald, som nu sendes i høring. 

  Alle danskere skal fra 1. juli 2023 udsortere tekstilaffald fra restaffaldet. Dette er et nyt tiltag på affaldsområdet, afledt af den nationale klimaplan fra 2020.

  Husstande i enfamiliehuse får mulighed for hver 14. dag, at bestille afhentning af poser med tekstilaffald ved husstanden. 

  Husstande i boliger i tæt lav bebyggelse kan bestille afhentning af poser med tekstilaffald ved husstanden eller, efter aftale med kommunen, som alternativ få tekstilaffald indsamlet i særskilte beholdere i affaldsøer eller i boligområdets miljøstation.

  Husstande i etageboligområder vil få mulighed for at aflevere tekstilaffald i særskilte beholdere enten i eller ved deres fælles affaldsgårde eller i boligområdets miljøstation. 

  Herunder finder du Albertslund Kommunes regulativ for husholdningsaffald, hvor du i indholdsfortegnelsen klikker på §18 Ordning for tekstilaffald. Afsnittet om tekstilaffald, der er i høring, står med blå skrift. Tilsvarende står ændringer i resten af regulativet, tilrettet som følge af det nye afsnit om tekstilaffald, med blå skrift.

  Udkast til regulativ for husholdningsaffald vedrørende tekstilaffald

  Offentlig høring

  Affaldsregulativ for husholdningsaffald sendes i offentlig høring i 4 uger fra 19. april - 18. maj 2023.

  Du har mulighed for at komme med bemærkninger, ændringsforslag, indsigelser mv. til forslag til afsnittet om tekstilaffald.

  BEMÆRK: Høringssvarene offentliggøres. Ved indsendelse af et høringssvar er du indforstået med, at dit svar ikke bliver anonymiseret inden offentliggørelsen. Dvs. eventuelle oplysninger om navn, adresse, telefonnumre eller e-mailadresser i selve høringssvarets tekst bliver ikke slettet før offentliggørelsen. Du skal derfor selv anonymisere dit høringssvar i den udstrækning, du finder det nødvendigt. 

  Vi skal have dine bemærkninger senest den 18. maj 2023 kl. 23.59. Send dine bemærkninger til:

  affaldoggenbrug@albertslund.dk

  eller per brev til:
  Albertslund Kommune
  Nordmarks Alle 1
  2620 Albertslund
  Att. Affald & Genbrug

  Det videre forløb

  Efter høringsfristens udløb foretages sagsbehandling af eventuelle indkomne bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser, som eventuelt indarbejdes i regulativet. Der udarbejdes en "Hvidbog", hvor hver enkelt indsendt svar kommenteres. Det endelige regulativ og hvidbog offentliggøres her på hjemmesiden.

  Kommunalbestyrelsen har godkendt, at såfremt der ikke modtages høringssvar, der i væsentlig grad medfører ændringer til regulativudkastet, igangsættes implementeringen af ordningen for tekstilaffald uden yderligere politisk behandling, og umiddelbart efter høringsperiodens afslutning.