Gå til hovedindhold

Høring af affaldsplan og regulativ for husholdningsaffald

Nye tiltag skal medvirke til en mere klimavenlig affaldshåndtering, bedre arbejdsforhold for skraldemændene og omkostningsreduktioner i affaldsindsamlingen

Indhold

  Forslag til Affaldsplan 2021-2026 og et nyt regulativ for husholdningsaffald for Albertslund er sendt i høring.

  Drikkekartoner skal fra udgangen af 2022 udsorteres sammen med plastaffald. Affaldsstativer skal udfases i alle boligområder og erstattes af affaldsbeholdere. Ved enfamiliehuse med egen grund, skal affaldsbeholderne fra 2023 stå indenfor 5 meter fra vejskel. Dette er nogle af de nye tiltag på affaldsområdet, som er afledt af den nationale klimaplan fra 2020.

  Herunder finder du forslag til Affaldsplan 2021-2026, samt tilhørende bilag:

  Udkast til Affaldsplan 2021-2026

  Bilag 1: Kortlægning af affaldsmængder

  Bilag 2: Prognose for affaldsmængder

  Herunder kan du se de væsentligste ændringsforslag i regulativet eller læse udkastet til et nyt regulativ i dets fulde længde:

  Udkast til Regulativ for husholdningsaffald 2021

  Før og nu - væsentlige ændringer i udkast til regulativ 2021

  Offentlig høring

  Affaldsplan og regulativ sendes i offentlig høring i 13 uger til og med uge 38.

  Du har mulighed for at komme med bemærkninger, ændringsforslag, indsigelser mv. til forslag til affaldsplan og regulativ. Vi skal have dine bemærkninger senest den 26. september 2021. Send dine bemærkninger til:

  affaldoggenbrug@albertslund.dk

  eller per brev til:
  Albertslund Kommune
  Nordmarks Alle 1
  2620 Albertslund
  Att. Affald & Genbrug

  Det videre forløb

  Efter høringsfristens udløb foretages sagsbehandling af eventuelle indkomne bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser, som eventuelt indarbejdes i hhv. affaldsplan og regulativ. Herefter skal kommunalbestyrelsen tage stilling til de redigerede versioner.