Botilbud

Albertslund Kommune driver en række bosteder med plads til 47 voksne udviklingshæmmede. Formålet med boligerne er, at bidrage til at skabe en tilværelse for den enkelte på egne præmisser. Indsatsen sigter mod, at borgeren kan bevare eller forbedre sine psykiske, fysiske eller sociale funktioner.


Økonomi
I kommunens bofællesskaber betales der ud over den månedlige husleje, som afregnes med boligselskabet, er der månedlige udgifter til kost og inventar.

At bo i botilbud
Alle der bor i et af kommunens bofællesskaber ydes støtte til hjemmevejledning efter Serviceloven §85.

Visitation
For at komme i betragtning til et botilbud skal man visiteres af kommunen.