Boligerne ved Stationstorvet

Boligerne Stationstorvet består af seks lejligheder på 53m2. Alle lejligheder er 2-værelses med eget køkken, bad og altan. Der er tilknyttet et aflåst cykelrum og skralderum. Boligerne er centralt beliggende i Albertslund Centret få hundrede meter fra Albertslund Station og busholdeplads. Boligerne er tæt på indkøbsmuligheder, læge, bibliotek, biograf, rådhus etc.


Målgruppe
Der kræves en væsentlig grad af selvhjulpenhed og selvstændighed for at kunne bo i Boligerne, da borgeren i høj grad forventes selv at kunne opsøge nødvendig hjælp.
Det forudsættes desuden, at borgeren har et form for arbejde/dagtilbud.

Økonomi
Udgifterne til kost og inventar varierer, da beboerne har egen lejlighed og i høj grad selv styrer økonomien.

Personalesammensætning
"Der er ansat tre pædagoger, som yder hjemmevejledning og støtte i dagligdagen. De har kontor i samme lejlighedskompleks tæt ved beboerlejlighederne.
Der er normalt personaledækning mellem 8 - 20 i hverdagene, undtagen de dage, hvor der er klub, disse dage dækkes typisk til kl. 17. Der er delvis lørdags dækning. Ingen hjemmevejledning søn- og helligdage.
"

Lovgrundlag
Boligerne er oprettet efter servicelovens § 85 om social service.