Boligerne Herstedøster Sidevej

Boligerne Herstedøster Sidevej, er en døgninstitution for 24 voksne udviklingshæmmede beboere. Ud over den information du kan finde om boligerne på denne side, kan du også besøge Herstedøstersidevejs egen hjemmeside


Et af botilbuddets overordnede mål er, at den enkelte beboer får størst mulig indflydelse på eget liv. Dette gøres blandt andet gennem de praktiske opgaver, der skal løses med henblik på at få dagligdagen til at fungere i de enkelte huse.
Etik og moral vægtes højt i og med, da pædagogerne arbejder i beboernes hjem.

Personalesammensætning
Personalet i Boligerne på Herstedøster Sidevej består af pædagogisk uddannet
personale og administrative medarbejdere. Der er personale til stedet hele døgnet.

Lovgrundlag
Boligerne Herstedøster Sidevej, drives af Albertslund Kommune efter § 108 i Lov om
Social Service.