Voksne udviklingshæmmede

Alle har ret til at leve så selvstændigt et liv som overhovedet muligt. Dette gælder også for borgere, der har fysiske eller psykiske begrænsninger.


Albertslund Kommune driver tre botilbud og et klubtilbud, som er særligt målrettet voksne udviklingshæmmede. Personalet i de pågældende botilbud består af pædagogisk uddannet personale. Derudover er der en række borgere, som bor i egen bolig.

Økonomi
I kommunens bofællesskaber betales der ud over den månedlige husleje, som afregnes med boligselskabet, er der månedlige udgifter til kost og inventar.

At bo i botilbud
Alle der bor i et af kommunens bofællesskaber ydes støtte til hjemmevejledning efter Serviceloven §85.

Visitation
For at komme i betragtning til et botilbud skal man visiteres af kommunen.

Albertslund kommune har eget korps af bostøtter til at rådgive og vejlede de udviklingshæmmede, der bor i egen lejlighed. Det vil ofte være omkring dagligdagsemner som personlig hygiejne, madlavning, økonomi og lignende. Derudover kan bostøtten støtte op om samarbejdet med beskæftigelses- og fritidstilbud.

Bostøtte i egen bolig sker efter Servicelovens §85 og visiteres af sagsbehandlerne i Voksne med Særligt behov

Humlehusene ligger midt i et trafiksikkert stisystem og cirka 250 meter fra indkøbsmuligheder. Der er gode offentlige transport muligheder, da både linje 141 og 149 stopper cirka 200 meter fra boligerne. Det tager cirka 15 minutter at komme til Albertslund Centrum.

Målgruppe
Bofællesskabet henvender sig udelukkende til voksne med udviklingshæmninger.

Økonomi
Månedlige udgifter: ca. 1900 kt. til kost, rengøringsartikler mm. og ca. 100 kr. til inventar.

Personaledækning
Der er normalt personale til stede fra klokken 8 - 21. i hverdage og 12 - 20 i weekenden

Lovgrundlag
Boformen er etableret efter lov om almene boliger m.v. § 105 stk 2. 
Pædagogisk støtte ydes efter Servicelovens § 85.

Et af botilbuddets overordnede mål er, at den enkelte beboer får størst mulig indflydelse på eget liv. Dette gøres blandt andet gennem de praktiske opgaver, der skal løses med henblik på at få dagligdagen til at fungere i de enkelte huse.
Etik og moral vægtes højt i og med, da pædagogerne arbejder i beboernes hjem.

Personalesammensætning
Personalet i Boligerne på Herstedøster Sidevej består af pædagogisk uddannet
personale og administrative medarbejdere. Der er personale til stedet hele døgnet.

Lovgrundlag
Boligerne Herstedøster Sidevej, drives af Albertslund Kommune efter § 108 i Lov om
Social Service.

Målgruppe
Der kræves en væsentlig grad af selvhjulpenhed og selvstændighed for at kunne bo i Boligerne, da borgeren i høj grad forventes selv at kunne opsøge nødvendig hjælp.
Det forudsættes desuden, at borgeren har et form for arbejde/dagtilbud.

Økonomi
Udgifterne til kost og inventar varierer, da beboerne har egen lejlighed og i høj grad selv styrer økonomien.

Personalesammensætning
"Der er ansat tre pædagoger, som yder hjemmevejledning og støtte i dagligdagen. De har kontor i samme lejlighedskompleks tæt ved beboerlejlighederne.
Der er normalt personaledækning mellem 8 - 20 i hverdagene, undtagen de dage, hvor der er klub, disse dage dækkes typisk til kl. 17. Der er delvis lørdags dækning. Ingen hjemmevejledning søn- og helligdage.
"

Lovgrundlag
Boligerne er oprettet efter servicelovens § 85 om social service.

Åbningstider
Hverdagsklubben, holder åbent to aftener om uge fra kl. 16.30 til kl. 21.30
Lørdagsklubben holder åbent hver anden lørdag fra kl. 10 til kl. 18.
Sidste fredag i måneden holder klubben caféaften, fra klokken 18 til 23. Alle medlemmer og inviterede gæster er velkomne. Denne aften serveres ikke aftensmad.

Personale
Der er ansat personale med pædagogisk baggrund.

Medlemsindflydelse
I Klubben er medlemsindflydelse en selvfølge, både i det daglige og via fællesmøder og Klubrådet. Klubrådet består af seks brugere og to ansatte og vælges en gang i året.

Lovgrundlag
Klubben drives efter Servicelovens § 104, som et aktivitets og samværstilbud.

Aktiviteter
I Stoppestedet har vi, i årets løb, gang i mange forskellige aktiviteter så som:
Ture ud af huset. F.eks. Tivoli, Sjællands Festival og shopping.
I computerhjørne kan man spille Play Station, computerspil eller surfe på internettet
Turneringer i dart, yatzy og billiard.
Fællesspisning: I vores køkken tilberedes sund og god mad alle klubdage.
Klubberne tilbyder medlemmerne en rejse årligt.
Her er masser af hygge og sjov, og der er altid plads til at tale om de det der ikke er

så nemt.

Medlemskab og pris
Hvis du ønsker at blive medlem, kan du henvende dig til klubben eller hos sagsbehandlerne i ’Socialenheden for voksne’. Det er din sagsbehandler, der behandler din ansøgning, men vi vil gerne have besøg af dig i klubben som en del af vurderingen. Ansøgningen behandles i visitationsudvalget og derefter får du svar. Hvis du bor i en anden kommune end Albertslund, er det er din egen kommune, der har den endelige afgørelse. Der er normalt en sagsbehandlingstid på op til 12 uger.
Det koster 64 kr om måneden at være medlem af hverdagsklubben, og 51 kr om måneden at være medlem at lørdagsklubben. Prisen pr. måltid er 35 kr.
Derudover skal medlemmerne selv betale for rejser, ture og andre udgifter i forbindelse med aktiviteter.

Som borger bestemmer man som hovedregel selv, hvem der skal være bisidder i sagen. Det kan være en bekendt eller ven, der kan støtte én på det personlige plan. Men bisidderen kan også have en faglig baggrund og dermed en særlig indsigt i det felt, som sagen drejer sig om.
Har du brug for en bisidder, kan følgende netværk og foreninger stille frivillige bisiddere til rådighed: