Frivillige bisiddernetværk - og foreninger

I Forvaltningslovens §8 fremgår det, at man som borger har ret til at lade sig bistå af en bisidder.


Som borger bestemmer man som hovedregel selv, hvem der skal være bisidder i sagen. Det kan være en bekendt eller ven, der kan støtte én på det personlige plan. Men bisidderen kan også have en faglig baggrund og dermed en særlig indsigt i det felt, som sagen drejer sig om.