Handicapydelser

Albertslund Kommune har udarbejdet kvalitetsstandarder for voksne med særlige behov. Kvalitetsstandarderne indeholder en beskrivelse af kommunens tilbud og serviceniveau for visse ydelser til voksne med særlige behov - herunder det specialiserede socialområde.


Hvis du har en langvarig lidelse eller et handicap, er der mulighed for handicapydelser.
Klik ind i venstremenuen og læs mere om

  • Merudgifter
  • Ledsagerordning og
  • Borgerstyret personlig assistance