Demenskonsulent/demensvejleder

I Albertslund Kommune er Bente Lauridsen ansat som demenskonsulent og Pia Sørensen er ansat som demensvejleder


I Danmark lider over 80.000 danskere af en demenssygdom. Demens er en betegnelse for en række symptomer på svækkelse af hjernens funktion. Det kan være svigtende hukommelse, nedsat koncentrations- og orienteringsevne samt sprogproblemer. Sygdommen kan også være ledsaget af ændringer i personlighed, adfærd og humør. Hvert år bliver 15.000 danskere ramt af en demenssygdom.

Alle demenssygdomme griber dybt ind i en families liv. Både borgeren med demens og de pårørende bliver udfordret af nye opgaver og krav.

Når en familie bliver ramt kan det være vanskeligt at gennemskue, hvor der er vejledning og støtte at få. Derfor er der behov for på en enkel og overskuelig måde at kunne få vejledning til at få dagligdagen til at hænge sammen. Det kan være hjælp til det praktiske/personlige, afklarende samtaler, kontakt til foreninger, læger, pårørendegrupper o.a. Demenskonsulenten og demensvejlederen kan hjælpe med denne vejledning og samtidig tilbyde at være bindeled mellem de mange kontakter, som sygdommen kræver.

Demenskonsulent Bente Lauridsen kan kontaktes på telefon 40 22 65 12 eller via e-mail bente.lauridsen@albertslund.dk 
Demensvejleder Pia Sørensen kan kontaktes på telefon 30 30 33 06 eller via e-mail pia.sorensen@albertslund.dk

Folder om demens - og muligheder i Albertslund