Velkommen


Velkommen til Albertslund Kommunale Tandpleje - Albertslund Kommune

Velkommen

Tandplejen i Albertslund Kommune har meget stor erfaring med at undersøge og behandle børn. Vi er dygtige tandlæger, tandplejere og klinikassistenter, der alle har valgt at arbejde i netop den kommunale tandpleje fordi vi har en særlig interesse for børn og unge.

Vi behandler også voksne, der på grund af nedsat førlighed eller handicaps ikke kan anvende den almindelige voksentandpleje. Læs mere under Omsorgstandpleje og Specialtandpleje.

Behandlingen af børn og unge kræver ikke alene, at man er dygtig til at udføre sit håndværk - det kræver i høj grad en speciel indsigt i børns udvikling. Det er nødvendigt at have helt specielle pædagogiske evner for at kunne gennemføre en behandling på børn. Vi har særligt fokus på at skabe trygge og tillidsfulde rammer.

En behandling foregår altid med respekt for DIT barn og i samarbejde med DIG.

Tandplejens personale deltager ofte i kurser og sørger dermed for altid at være opdateret med de nyeste behandlingsmetoder og principper til gavn for netop dit barn.

Tider og ændringer sendes digitalt. Så husk at tjekke jeres e-Boks.

link til E-boks http://www.e-boks.dk/logon.aspx

Vi sender en SMS ugen inden samt dagen før dit barn har en tid hos os, derfor er det vigtigt det er det rigtige mobilnummer vi har.

 

Frit valg af tandpleje

Alle børn og unge mellem 0 og 18 år i Albertslund Kommune har ret til gratis tandpleje på kommunens tandklinikker.

Fra 1. januar 2018 er indført Fritvalg for de 0- 15 årige. Det betyder:

  • Albertslund Kommunale Tandpleje: Du kan vælge at benytte Albertslund Kommunale Tandpleje. Du er automatisk tilknyttet tandplejen og skal ikke foretage dig yderligere. Det er gratis.
  • Privatpraktiserende tandlæge: Du kan vælge tandbehandling hos privatpraktiserende tandlæge. Kommunen yder et tilskud på 65 % af godkendte udgifter til forebyggende og behandlende tandpleje. Ønsker du denne ordning, skal du udfylde blanketten: Blanket til forældre Privat tandlæge. Blanketten kan rekvireres på tlf. 43687721 eller på tandplejen@albertslund.dk. Blanketten sendes retur til tandplejen. Behandling kan først påbegyndes, når der er indgået skriftlig aftale mellem Albertslund Kommune og den nye, privatpraktiserende tandlæge.  Indkaldeintervallet er ens uanset, om du vælger privat tandlæge eller kommunal tandlæge.
  • Anden kommunal tandpleje: Du kan vælge at modtage tandbehandling i en anden kommunal tandpleje. Hvis behandlerkommunen har større udgiftsniveau end Albertslund Kommune, kan behandlerkommunen opkræve egenbetaling svarende til forskellen i den gennemsnitlige udgift pr. barn i henholdsvis behandlerkommunen og Albertslund Kommune. Den valgte kommunale tandpleje skal først give tilsagn om, at de har kapacitet til at modtage dig som patient. Har den valgte kommune sagt ja, skal du udfylde: Blanket til forældre valg af anden kommunes tandpleje. Blanketten kan rekvireres på tlf. 43687721 eller på tandplejen@albertslund.dk. Blanketten sendes retur til tandplejen. Behandling kan først påbegyndes, når der er indgået skriftlig aftale mellem Albertslund Kommune og den valgte behandlerkommune.

Uanset hvilken ordning du vælger, vil du få tandplejetilbud i henhold til loven om Børne- og Ungdomstandpleje og svarende til serviceniveauet i Albertslund Kommune. Valget gælder det samlede tandplejetilbud: Undersøgelse, forebyggende ydelser, behandling og tandregulering.

Ved behandlerskift skal igangværende behandlinger færdiggøres i det regi, de er påbegyndt.

Fritvalg (Ungdomstandpleje) for de 16- og 17- årige:

  • Albertslund Kommunale Tandpleje: Du kan vælge at benytte Albertslund Kommunale Tandpleje. Du er stadig automatisk tilknyttet tandplejen og skal ikke foretage dig yderligere. Det er gratis.
  • Privatpraktiserende tandlæge: Du kan vælge tandbehandling hos privatpraktiserende tandlæge. Kommunen yder et tilskud på 100 % af godkendte udgifter til forebyggende og behandlende tandpleje. Du skal give besked til Den Kommunale Tandpleje om hvilken privatpraktiserende tandlæge du vil gå hos.

Behandling kan først påbegyndes, når der er indgået skriftlig aftale mellem Albertslund Kommune og den nye, privatpraktiserende tandlæge.  Indkaldeintervallet er ens uanset, om du vælger privat tandlæge eller kommunal tandlæge.

Uanset hvilken ordning du vælger, vil du få tandplejetilbud i henhold til loven om Børne- og Ungdomstandpleje og svarende til serviceniveauet i Albertslund Kommune. Valget gælder det samlede tandplejetilbud: Undersøgelse, forebyggende ydelser, behandling og tandregulering. 

Igangværende behandlinger skal færdiggøres i det regi, de er påbegyndt.

Du kan få mere at vide ved at ringe til Albertslund Kommunale Tandpleje, Administrationen tlf: 43687722