Spørgsmål og Svar

På denne side kan du få svar på spørgsmål, som ofte melder sig, når man deltager i undersøgelser og forskningsprojekter.


Hvorfor er jeg blevet udvalgt?

Du er udvalgt som deltager, da du bor i Albertslund Kommune og per 1. januar 2014 er fyldt 69 år. Derudover bor du ikke på plejehjem eller i beskyttet bolig. Du modtager ikke nogen form for hjemmepleje (personlig pleje, praktisk hjælp og/eller sygepleje) og er heller ikke i kontakt med kommunens demenskonsulent.

Hvorfor skal jeg svare på og returnere spørgeskemaet "Styrkeindeks"?

Vi vil gerne finde frem til personer, som er i øget risiko for en besværet alderdom og undersøge hvordan og hvorledes vi kan påvirke funktionsevne, trivsel og livskvalitet i en positiv retning gennem forebyggelse. På baggrund af din svar, beregnes det om du er i øget risiko for en besværet alderdom. Hvis beregningerne viser, at du er i øget risiko, modtager du et brev med en invitation til næste fase af undersøgelsen.

Nytter det noget, at jeg svarer?

Ja, det nytter bestemt noget, at du svarer. Jo flere der svarer, jo bedre indblik får vi i, om "Styrkeindeks" kan anvendes til at finde frem til de personer, som reelt er i øget risiko for en besværet alderdom.

Samtidig får vi mulighed for at kontakte og invitere dig til næste fase af undersøgelsen, hvis du er i øget risiko for en besværet alderdom. Din deltagelse i denne fase er med til at generere viden om, hvordan vi kan sikre en god og meningsfuld alderdom gennem forebyggende indsatser.

Når mange svarer og deltager, så undgår vi at basere vores viden på tilfældigheder.

Jeg har allerede sendt min besvarelse retur. Hvorfor får jeg et nyt spørgeskema?

For at få så mange besvarelser som muligt, sender vi en påmindelse med et nyt spørgeskema ud til dem, der ikke har svaret efter et stykke tid. Hvis du allerede har sendt et udfyldt skema retur, så beklager vi meget. Det skyldes formodentlig, at vi ikke har registreret modtagelsen af dit spørgeskema, før vi fremsendte en påmindelse ud. Du skal naturligvis ikke udfylde skemaet igen, og vi vil blot bede dig om at se bort fra henvendelsen.

Jeg ønsker ikke at deltage. Hvor mange gange kontakter I mig med et nyt spørgeskema?

Returnerer du på intet tidspunkt et spørgeskema, vil du højst blive modtage to henvendelser fra os i form af det første brev og en enkelt påmindelse.

Hvis du ikke ønsker at deltage i undersøgelsen, så beklager vi eventuelle gener og irritation. Det er bestemt ikke vores hensigt. Vi håber, at du forstår, at vi blot ønsker at øge deltagelsen ved at fremsende en enkelt påmindelse med et nyt spørgeskema. Vi håber, at du blot vil se bort fra vores henvendelser.

Jeg kan ikke svare på spørgsmålene. Hvad gør jeg?

Hvis der er enkelte spørgsmål, som du ikke kan svare på, så prøv om der er et svar, der kommer tæt på, og sæt kryds der. Du er også altid mere end velkommen til at kontakte os på projekttelefonen 2324 2937.

Der er et eller flere spørgsmål, som jeg ikke vil svare på. Hvad gør jeg?

Hvis der er tale om et enkelt eller flere spørgsmål, som du ikke ønsker at svare på, så spring det/dem over og udfyld resten af spørgeskemaet. Spørgeskemadata er stærkest, hvis alle spørgsmål er besvaret, men der er stadig viden at hente, selvom skemaet ikke er helt udfyldt. Så send spørgeskemaet retur, selvom der er spørgsmål, du ikke har ønsket at besvare.

Hvordan skal jeg besvare spørgsmålene, hvis jeg for nylig er kommet til skade eller er blevet opereret?

Vi vil gerne have indsigt i, hvordan du har det lige nu. Derfor vil vi bede dig om at svare ud fra din nuværende situation, selvom den ikke er kendetegnende for dit normale liv.

Min mand/kone har modtaget et spørgeskema, men ønsker ikke at deltage. Må jeg udfylde skemaet i stedet for?

Nej, desværre. Spørgeskemaet er personligt. Hvis en anden person end den som har modtaget spørgeskemaet svarer, vil det føre til misvisende resultater.

Jeg har modtaget et spørgeskema, men kan på grund af handicap/sygdom ikke udfylde skemaet. Må jeg få en til at hjælpe med udfyldelsen?

Ja, det må du gerne, men det er vigtigt, at det er dine egne svar, som bestemmer hvor I sætter krydset.

Hvordan kan jeg være sikker på, at mine oplysninger bliver behandlet fortroligt?

Dine oplysninger bliver behandlet fortroligt af alle medarbejdere, der er tilknyttet undersøgelsen. medarbejderne på undersøgelsen vil kende til din identitet og dine svar i spørgeskemaerne, men har tavshedspligt og er underlagt loven om behandling af personoplysninger. Derudover udgør oplysningerne i spørgeskemaerne datagrundlaget for de statistiske analyser. Resultaterne udarbejdes og offentliggøres i en form, så enkeltpersoner aldrig kan genkendes.

Er jeg sikret anonymitet?

Når vi modtager dine svar, så ved vi at de kommer fra dig. Det er også derfor, at vi kan kontakte dig, hvis resultatet i "Styrkeindeks" viser, at du er i øget risiko for en besværet alderdom. Din anonymitet opretholdes, da vi aldrig offentliggør resultater, hvor dine svar kan genkendes.

Er det lovligt at indhente registerdata og koble dem til min besvarelse?

Ja, det er, når deltageren er informeret om, at det vil ske, og undersøgelsen er anmeldt til Datatilsynet. Begge ting er gjort. Se følgebrevet og spørgeskemaet side 1, samt www.albertslund.dk/styrke.

Hvilke offentlige registre indhenter I oplysninger fra?

Vi indhenter oplysninger om dig, dit helbred og dine kontakter med sundhedsvæsenet via CPR-registret, Landspatientregistret, Registret for Lægebesøg (tidl. Sygesikringsstatistikregistret) og Lægemiddelstatistikregistret.

Derudover trækker vi oplysninger i kommunens elektroniske omsorgssystem om eventuel anvendelse af hjemmepleje (personlig pleje, praktisk hjælp og/eller sygepleje), genoptræning og/eller rehabilitering.