Sådan arbejder vi med sundhed i Albertslund Kommune

Visionen for sundhedsarbejdet i Albertslund Kommune er, at alle borgere og ansatte kan leve et sundt liv fysisk, psykisk og socialt


Et sundt liv for alle Albertslund Kommune har i mange år arbejdet med sundhed på flere områder. I 2006 vedtog Kommunalbestyrelsen en ny sundhedspolitik, som samler de mange indsatser under én vision samt fælles mål og midler.

Sundhedspolitikken tager afsæt i de fem kerneområder:

  • Miljø
  • Økologi
  • Trafik
  • Børn
  • Kultur

I sundhedspolitikken er der fokus på livsstilsfaktorerne rygning, motion, kost og misbrug. Ved at forebygge på disse områder, kan borgernes levetid og livskvalitet øges.

Læs hele Albertslund Kommunes sundhedspolitik.


Sundhedsfremmegruppe For at omsætte ord til handling er der nedsat en sundhedsgruppe med repræsentanter fra alle forvaltninger, som skal koordinere og igangsætte initiativer på sundhedsområdet.

Sundhedsråd Albertslund Kommune har herudover nedsat et Sundhedsråd. Læs mere om sundhedsrådet.

Sundhedsprofil I 2008 udkom den første sundhedsprofil for Regionens Hovedstaden, som dækker samtlige 29 kommuner i regionen og bidrager med detaljeret viden om de voksne borgeres sundhed, herunder sygeligheds- og sundhedsadfærd. Se sundhedsprofilen 2008. Sundhedsprofilen 2010 er den anden rapport i rækken af sundhedsprofiler. Sundhedsprofilen 2010 er opdelt i to dele. Del 1 beskæftiger sig med følgende temaer: Demografi og sociale forhold, sundhedsadfærd, generelt helbred, biologiske mål, kroniske sygdomme og sexsygdomme. Del 2 beskæftiger sig med forebyggelse og sundhedsfremme. Se Sundhedsprofilen 2010  Se den korte udgave af Sundhedsprofilen 2010

Forebyggelsestilbud Albertslund Kommune tilbyder forskellige forebyggelsestilbud til deres borgere. Tilbuddene bygger på visionen fra sundhedspolitikken. 

Yderligere information fås hos sundhedskonsulent Christina Skriver Klenø på mail crx@albertslund.dk eller tlf. 2137 8198.