Tilsyn og påbud

Her finder du information om gældende tilsynsrapporter og påbud indenfor sundhedsområdet.


Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn på behandlingssteder i både det offentlige og private sundhedsvæsen.

På baggrund af hvert tilsyn udarbejder Styrelsen for Patientsikkerhed en tilsynsrapport. I tilsynsrapporten fremgår det, om Styrelsen for Patientsikkerhed har konstateret overtrædelser eller mangler af betydning for patientsikkerheden.

Tilsynsrapporterne er offentlige i 3 år, hvorefter de slettes. Rapporter fra samme behandlingssted erstatter hinanden, hvilket betyder, at det kun er den nyeste version, der er tilgængelig.

Herunder finder du de gældende tilsynsrapporter og påbud for Albertslund Kommune.

Tilsynsrapporter og påbud

Tilsynsrapport for Sygeplejeklinikken - 2020

Tilsynsrapport for Rehabiliteringsafdelingen - 2019

Tilsynsrapport for Hjemmeplejen - Methotrexat i plejesektoren - 2019

Tilsynsrapport for Hjemmeplejen, Værkstedsgården - 2019

Tilsynsrapport for Hjemmeplejen - 2018

Særligt for plejeboliger

Tilsynsrapporter og påbud vedrørende plejeboligområdet er tilgængelige på hjemmesiden for plejebolig i Albertslund Kommune.

Find tilsyn for plejeboliger på plejebolig.albertslund.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed

Du kan læse mere om Styrelsen for Patientsikkerhed og det sundhedsfaglige tilsyn på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside, hvor tilsynsrapporter og aktuelle påbud også er tilgængelige.

Læs mere om tilsyn og patientsikkerhed på stps.dk