Kvalitetsstandard og takster for hjælpemidler

Hjælpemiddelområdet omfatter: - Hjælpemidler - Boligindretning - Individuel befordring


Takster for hjælpemidler 2018 - tabel 6

Takster for hjælpemidler 2017 - tabel 6

Kvalitetsstandarder for Hjælpemidler - 2014

Se også Pjece - frit valg af hjælpemidler for Hjælpemiddelafdelingen

Se også Pjece - frit valg af boligændringer for Hjælpemiddelafdelingen