Individuel befordring

Hvis du er svært bevægelseshæmmet eller har nedsat psykisk funktionsevne, kan du søge om støtte til individuel befordring med individuelle transportmidler.


Du kan komme i betragtning til individuel befordring, hvor transporten skal kompensere for en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, i tilfælde hvor andre transportmuligheder er udelukket.

Kørsel der er omfattet:

  • Kørsel til fritidsundervisning og klubber
  • Kørsel til behandling (ikke læger, speciallæger, hospitaler, leverandører i forbindelse med afprøvning af hjælpemidler)
  • Kørsel til genoptræning og vedligeholdelsestræning
  • Kørsel til arbejde

Reglerne findes i kommunens gældende kvalitetsstandard for individuel befordring.