Handicapkørsel

Handicapkørsel er et tilbud til bevægelseshæmmede samt blinde og stærkt svagsynede.


Hvis du er svært bevægelseshæmmet eller har nedsat syn, og derfor ikke kan benytte offentlig transport eller egen bil i husstanden, kan du søge om individuel handicapkørsel.

I Albertslund Kommune varetages individuel handicapkørsel af Movia gennem deres kørselsordning Flexhandicap. Du kan læse mere om individuel handicapkørsel i kommunens kvalitetsstandard.

Kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel (Movia Flexhandicap)

Sådan søger du

Du kan søge om individuel handicapkørsel hos Hjælpemidler. Når du har udfyldt ansøgningsskemaet, skal du sende det til Hjælpemidler, der behandler din ansøgning og videresender til Movia.

Ansøgningsskema til individuel handicapkørsel (Movia Flexhandicap)

Læs mere

Du kan finde yderligere information om priser, vilkår m.v. på Movias hjemmeside.