Handicapkørsel

Orientering om kørsel med Movia Flexhandicap


For at benytte kørselsordningen skal du opfylde følgende
betingelser:


Du skal være fyldt 18 år.
Du skal have fast bopæl i Østdanmark
(Sjælland, Lolland, Falster, Møn eller brofaste øer)

Du skal være så svært bevægelseshæmmet eller stærkt svagtseende,
at du ikke kan benytte de offentlige trafikmidler.

Du skal være kørestolsbruger eller have et ganghjælpe-
middel som eksempelvis rollator, gangbuk eller albuestokke.

Kørestol eller ganghjælpemiddel skal være bevilliget af det
offentlige/kommunen.

 

Ansøgningsskema til Movia Flexhandicap

Det udfyldte ansøgningsskema sendes til Hjælpemidler, der godkender og videresender til Movia.

Movias hjemmeside kan du hente yderligere information om priser, vilkår mv.