Handicapkørsel

Orientering om handicapkørsel med Movia Flextrafik


For at benytte kørselsordningenen skal du opfylde følgende
betingelser:


Du skal være fyldt 18 år.
Du skal have fast bopæl i Østdanmark
(Sjælland, Lolland, Falster, Møn eller brofaste øer)
Du skal være så svært bevægelseshæmmet, at du ikke kan
benytte de offentlige trafikmidler.
Du skal være kørestolsbruger eller have et ganghjælpe-
middel som eksempelvis rollator, gangbuk eller albuestokke.
Kørestol eller ganghjælpemiddel skal være bevilliget af det
offentlige/kommunen.

 

Ansøgningsskema til Movia Flexhandicap

Det udfyldte ansøgningsskema sendes til Hjælpemidler, der godkender og videresender til Movia.

Movias hjemmeside kan du hente yderligere information om priser, vilkår mv.