KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom)

Tilbud til borgere med KOL (rygerlunger).


Albertslund Kommune samarbejder med Glostrup Hospital omkring undervisningen af borgere med KOL.


Forløbet
Forløbet henvender sig til borgere, som har fået diagnosticeret KOL. Formålet er at give indsigt i sygdommen samt at give redskaber til, hvad den enkelte borger kan gøre for at få et bedre og sundere liv med sygdommen.

Indhold
Forløbet varer i alt 8 uger og består af 16 træningssessioner af 1 times varighed 2 gange om ugen ved 2 fysioterapeuter.
Derudover indeholder forløbet undervisning ved sygeplejerske 4 gange af to timers varighed.
På forløbet er der mulighed for at møde andre patienter med KOL og derved udveksle erfaringer med hinanden.

Henvisning
For at kunne deltage, skal man henvises af egen læge eller hospital.
Borgere er ikke berettiget til kørsel.

Information
Yderligere information fås ved at kontakte Genoptræningscentret Albertslund, se mere i boksen til højre.