Kræftrehabilitering

Formålet med Kræftrehabilitering, er at støtte borgeren fysisk, psykisk og socialt i at håndtere sit hverdags-og arbejdsliv på trods af de begrænsninger som sygdommen og behandlingen kan medføre. Tilbuddet kræver henvisning.


Målgruppe
Rehabiliteringsforløbet, der foregår på Træningscenter Brøndby, er for borgere der er fyldt 18 år og er bosat i Albertslund Kommune. Borgere kan henvises til et forløb i træningscenteret gennem behandlende afdeling på hospitalet eller egen læge såfremt følgende betingelser opfyldes: Har en kræftdiagnose, er over 18 år, har folkeregisteradresse i Albertslund Kommune, er i et behandlingsforløb eller har afsluttet behandling inden for de seneste fem år. 


Tilbuddene er primært gældende for patienter men enkelte er også rettet mod pårørende og efterladte.

Tilmelding og visitation
Borgeren skal henvises af egen læge eller fra sygehusafdeling.

Yderligere oplysninger
Eventuelle spørgsmål kan rettes til forløbskoordinatorerne:

Bitten Orland


Tid og sted
Træningscenter Brøndby
Horsedammen 36A
2605 Brøndby

Telefon 4328 2173


Forløb
Når centeret har modtaget og visiteret henvisningen, vil borgeren inden for 2-5 hverdage blive kontaktet af en forløbskoordinator med tilbud om en opstartssamtale. Formålet med samtalen er at der i fællesskab sammensættes et forløb som er tilpasset borgerens hverdag, ønsker og behov. Til samtalen er pårørende meget velkomne.

Rehabiliteringsforløbet tilrettelægges individuelt efter borgerens behov. Et forløb kan indeholde:

•Individuel vejledning og samtale med fysioterapeut, ergoterapeut, sygeplejerske og diætist
•Styrke- og konditionstræning på hold med individuel tilpasning
•Balance og stabilitetstræning på hold
•Kursusforløb med undervisning i kost, bevægelse, søvn og mentale ressourcer
•Relevante emner som mindfulness og socialrådgivning
•Rådgivning via jobcenter
•Rådgivning via Kræftens Bekæmpelse
•Formidling af kontakt til rygestopvejledning
•Formidling til hjælpemiddelafdeling
•Sociale aktiviteter for borgere, pårørende og efterladte arrangeret af Kræftens Bekæmpelses lokalforening, eksempelvis café
•Dannelse af netværk med andre kræftpatienter

Pris
Tilbuddet er gratis.

Transport
Borgere der er henvist til et forløb skal så vidt det er muligt selv sørge for transport til og fra træningscenteret. Borgere der er henvist via Sundhedsloven §140 kan hvor det vurderes nødvendigt tilbydes gratis transport.

Udbyder
Brøndby Kommune i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse og Albertslund Kommune. Diverse tilbud varetages af fysioterapeuter, ergoterapeuter, socialrådgivere, diætist og psykolog.

 

At Leve Med Kræft (pjece)

Kræftrehabilitering (pjece)