Forebyggelses- og rehabiliteringstilbud til alle borgere

Albertslund Kommune har en række forebyggelsestilbud, som tilbydes alle kommunens borgere.


Tilbuddene tager afsæt i kommunens visioner og mål, som er formuleret i kommunens sundhedspolitik.
Læs Albertslund Kommunes sundhedspolitik

Albertslund Kommune tilbyder alle kommunens borgere et gratis rygestopkursus. Kurset foregår på Albertslund Apotek, Bytorvet 5

Kursusform:
I gruppe: Kurset løber over 8 mødegange og hver kursusgang er af 1½ timers varighed. Der er ca. 10 personer i hver gruppe.

Hvis du er gravid og ønsker hjælp til rygestop kan du og din partner få individuel rådgivning af en uddannet rygestoprådgiver 


Tilmelding
Tilmelding foregår ved at kontakte apoteket, enten via tlf. 43 64 85 90, ved at henvende sig personligt på apoteket eller via mail albertslund@apoteket.dk

Du kan også ringe til Stoplinien på tlf.nr. 81 31 31 31 eller sende en SMS med teksten 'Rygestop' til 1231 - så bliver du ringet op af en rådgiver.

 

Hvad kan man bruge sundhedsformidlerne til?
Sundhedsformidlerne kan informere og skabe dialog om sundhed for etniske minoriteter.


Alle sundhedsformidlere taler dansk og et eller flere af følgende sprog: arabisk, engelsk, thailandsk, tagalog, farsi, urdu, hindi, punjabi, kurdisk og tyrkisk.

Sundhedsformidlerne kan tale om følgende emner:

• Mad og drikke
• Motion
• Reproduktiv sundhed
• Diabetes og øvrige livsstilssygdomme
• D-vitamin mangel
• Tandsundhed
• Rygestop
• Det danske sundhedsvæsen

Sundhedsformidlerne tilbyder møder af typisk 1-2 timers varighed.


Tilbuddet er et kommunalt tilbud i Albertslund Kommune til f.eks.:

• Boligområder
• Lokale grupper og foreninger
• Mødregrupper
• Arbejdspladser
• Sprogskoler
• Aktiveringsindsatser
• Institutioner

Hvor og hvordan?
Kontakt udviklingskonsulent, Mette Liljendahl på 4368 7918 og hør nærmere om tilbuddet, så vi kan planlægge et møde eller en stand, som passer til jeres behov.


Albertslund Kommune aflønner sundhedsformidlerne ved bekræftede aftaler, og det koster jer således ikke noget at få sundhedsformidlerne ud til et møde eller en stand.

 

Målgruppe
Forløbsprogrammet er primært målrettet erhvervsaktive borgere, som helt eller delvist har mistet arbejdsevnen samt borgere der oplever et forringet funktionsniveau som følge af nyopståede lænderygsmerter med eller uden smerter i underekstremiteterne.

Ældre borgere med komplekse, længerevarende smerteproblematikker er ikke omfattet af programmet. Indholdet og varigheden af forløbsprogrammet modsvarer ikke deres behov. Sådanne borgeres behov mødes bedst med et tilbud via paragraf 86, som både læge og borger kan ansøge om.

Tilmelding og visitation
Borgeren henvises af egen læge. Sundhedsfaglige kan få mere information herom i boksen til højre.

Yderligere oplysninger
Forløbskoordinatorer er fysioterapeuterne:

Ingrid Christensen
Telefon 4328 2173

og

Tanja Jørgensen
Telefon 4328 2173

Tid og sted
Træningscenter Brøndby
Horsedammen 36 A
2605 Brøndby

Forløb
Fysioterapeuterne som varetager forløbsprogrammet melder tilbage til den henvisende instans, hvis borgeren oplever en forværring af smerterne. Når forløbet er afsluttet sendes en status via Medkom "korrespondancemeddelelse" til den henvisende instans.

Forløbsprogrammet iværksættes inden for 10 hverdage efter henvisning fra lægen og kan vare op til 8 uger.´

Forløbsprogrammet varetages af fysioterapeuter og ergoterapeuter og vil blive individuelt tilrettelagt. Hvis borgeren er i arbejde, vil det dermed være muligt for borgeren at bevare tilknytningen til sin arbejdsplads.

Pris
Tilbuddet er gratis.

Transport
Tilbuddet omfatter ikke transport.

Udbyder
Brøndby Kommune i samarbejde med Albertslund Kommune. Diverse tilbud varetages af fysioterapeuter og ergoterapeuter.

Pjece om Lænderyg Forløbsprogram

Målgruppe
Rehabiliteringsforløbet, der foregår på Træningscenter Brøndby, er for borgere der er fyldt 18 år og er bosat i Albertslund Kommune. Borgere kan henvises til et forløb i træningscenteret gennem behandlende afdeling på hospitalet eller egen læge såfremt følgende betingelser opfyldes: Har en kræftdiagnose, er over 18 år, har folkeregisteradresse i Albertslund Kommune, er i et behandlingsforløb eller har afsluttet behandling inden for de seneste fem år. 


Tilbuddene er primært gældende for patienter men enkelte er også rettet mod pårørende og efterladte.

Tilmelding og visitation
Borgeren skal henvises af egen læge eller fra sygehusafdeling.

Yderligere oplysninger
Eventuelle spørgsmål kan rettes til forløbskoordinatorerne:

Bitten Orland


Tid og sted
Træningscenter Brøndby
Horsedammen 36A
2605 Brøndby

Telefon 4328 2173


Forløb
Når centeret har modtaget og visiteret henvisningen, vil borgeren inden for 2-5 hverdage blive kontaktet af en forløbskoordinator med tilbud om en opstartssamtale. Formålet med samtalen er at der i fællesskab sammensættes et forløb som er tilpasset borgerens hverdag, ønsker og behov. Til samtalen er pårørende meget velkomne.

Rehabiliteringsforløbet tilrettelægges individuelt efter borgerens behov. Et forløb kan indeholde:

•Individuel vejledning og samtale med fysioterapeut, ergoterapeut, sygeplejerske og diætist
•Styrke- og konditionstræning på hold med individuel tilpasning
•Balance og stabilitetstræning på hold
•Kursusforløb med undervisning i kost, bevægelse, søvn og mentale ressourcer
•Relevante emner som mindfulness og socialrådgivning
•Rådgivning via jobcenter
•Rådgivning via Kræftens Bekæmpelse
•Formidling af kontakt til rygestopvejledning
•Formidling til hjælpemiddelafdeling
•Sociale aktiviteter for borgere, pårørende og efterladte arrangeret af Kræftens Bekæmpelses lokalforening, eksempelvis café
•Dannelse af netværk med andre kræftpatienter

Pris
Tilbuddet er gratis.

Transport
Borgere der er henvist til et forløb skal så vidt det er muligt selv sørge for transport til og fra træningscenteret. Borgere der er henvist via Sundhedsloven §140 kan hvor det vurderes nødvendigt tilbydes gratis transport.

Udbyder
Brøndby Kommune i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse og Albertslund Kommune. Diverse tilbud varetages af fysioterapeuter, ergoterapeuter, socialrådgivere, diætist og psykolog.

 

At Leve Med Kræft (pjece)

Kræftrehabilitering (pjece)

 

 

Yderligere information om forebyggelses- og sundhedsfremmetilbud fås hos:

Sundhedskonsulent: Christina Skriver Klenø, tlf. 21 37 81 98 eller e-mail: crx@albertslund.dk