Forebyggelses- og rehabiliteringstilbud til alle borgere

Albertslund Kommune har en række forebyggelsestilbud, som tilbydes alle kommunens borgere.


Tilbuddene tager afsæt i kommunens visioner og mål, som er formuleret i kommunens sundhedspolitik.
Læs Albertslund Kommunes sundhedspolitik