Midlertidige restriktioner: Ingen adgang for besøgende til plejehjem mv.

Læs om Albertslund Kommunes indsatser i forbindelse med situationen med COVID-19


Styrelsen for Patientsikkerhed har påbudt kommunalbestyrelsen i Albertslund at indføre besøgsrestriktioner for plejehjem mv. Der er derfor nu indført restriktioner for besøgende til plejehjem, plejeboligbebyggelser, friplejeboligbebyggelser og aflastningspladser. Beboerne har derfor kun i begrænset omfang mulighed for at få besøg.

Af bekendtgørelsen fremgår, at Styrelsen for Patientsikkerheds påbud til kommunalbestyrelsen om midlertidige besøgsrestriktioner omfatter, at beboerne kan modtage besøg i indrettede besøgsrum af yderligere to faste nære pårørende ud over nærmeste pårørende - dog må der ikke være mere end to personer på besøg ad gangen.

Restriktionerne betyder:

- at besøg på plejehjem mv. som udgangspunkt skal foregå på udendørs arealer eller i særlige besøgsrum.

- at besøg på indendørsarealer i beboerens eget hjem på plejehjem mv. ikke kan ske, med mindre:

a) besøget sker i en kritisk situation, eller

b) den besøgende er den nærmeste pårørende til beboeren.

Læs mere (link)