Dagbehandling

Efter en konkret og individuel vurdering af den enkelte borgers behov, kan der tilbydes en mere intensiv dagbehandling.


Du kan kontakte enheden Voksne med Særlige Behov på tlf. 43 68 68 68 eller på e-mail socialogfamilie@albertslund.dk. Her kan du få råd og vejledning samt henvisning til behandling.
Er du under 18år skal du henvende dig i Familieafsnittet tlf.: 4368 6486

Tilbud gives efter Serviceloven og Sundhedsloven.

 

Kvalitetsstandard

 

 Kvalitetsstandarderne er en samlet information over de tilbud og ydelser, kommunen tilbyder borgere, der ønsker behandling for stofmisbrug. Standarden beskriver således det serviceniveau, borgeren kan forvente at få ved ønske om behandling, og er et udtryk for de politiske målsætninger og prioriteringer, som ligger til grund for indsatsen.