Ambulant stofbehandling

Der ydes som udgangspunkt ambulant stofmisbrugsbehandling. Behandlingen ydes som udgangspunkt i dagtimerne, men kan i nogle tilfælde også tilbydes i aftentimerne.


Der er behandlingsgaranti, som betyder, at behandlingen skal være iværksat inden 14 dage fra første henvendelse.
Som udgangspunkt er der frit valg. Borgere har ret til at vælge et andet tilbud som kan levere samme behandling som det Albertslund Kommune har visiteret til. I denne situation kan behandlingsgarantien på de 14 dage fraviges. Albertslund Kommune samarbejder med KABS – Behandlingscenter for stofbrugere. Alle borgere har ret til at henvende sig direkte til KABS. Derudover kan Albertslund Kommune visitere til andre offentlige eller private tilbud efter en konkret og individuel vurdering.