Stofbehandling

Har du eller en af dine nærmeste brug for hjælp i forbindelse med forbrug, overforbrug eller misbrug af euforiserende stoffer?


Du kan kontakte enheden Voksne med Særlige Behov på tlf. 43 68 68 68 eller på e-mail socialogfamilie@albertslund.dk. Her kan du få råd og vejledning samt henvisning til behandling.
Er du under 18år skal du henvende dig i Familieafsnittet tlf.: 4368 6486

Tilbud gives efter Serviceloven og Sundhedsloven.

 

Kvalitetsstandard

 

 Kvalitetsstandarderne er en samlet information over de tilbud og ydelser, kommunen tilbyder borgere, der ønsker behandling for stofmisbrug. Standarden beskriver således det serviceniveau, borgeren kan forvente at få ved ønske om behandling, og er et udtryk for de politiske målsætninger og prioriteringer, som ligger til grund for indsatsen.

Har du arbejde eller er under uddannelse, og har dit forbrug af ulovlige rusmidler taget overhånd? Så er anonym og gratis stofbehandling måske noget for dig.

 

Hvem kan få behandling?
Alle kommuner skal fra 1. juli 2015 tilbyde gratis og anonym stofbehandling. Tilbuddet gælder borgere som bruger ulovlige rusmidler, og som ikke har sociale problemer.

Over 25år
Behandlingen foregår i Lænke-ambulatorierne i Lyngby, Hvidovre og hos KABS

Under 25år
Du kan vælge et behandlingstilbud, som ligger i København. Du har også mulighed for at vælge et af tilbuddene i Lyngby, Hvidovre og hos KABS

Hvordan foregår behandlingen?
Behandlingen består af et 14 ugers gruppetilbud, hvor gruppen mødes én gang om ugen. Du får også  individuelle samtaler. 
Du kan blive boende hjemme og passe dit arbejde eller din uddannelse. 

Sådan kommer du i gang med behandlingen 
Vil du begynde i behandling eller høre mere om tilbuddet, kan du skrive til anonym@laenke-ambulatorierne.dk. Eller du kan ringe på 27 45 80 65.
KABS træffer du på 29 13 11 40.

KABS og Lænke-ambulatorierne hjælper dig med at vælge det rigtige tilbud for dig. 
Der er ingen ventetid, hvis du vælger at begynde i behandling.

Der er behandlingsgaranti, som betyder, at behandlingen skal være iværksat inden 14 dage fra første henvendelse.
Som udgangspunkt er der frit valg. Borgere har ret til at vælge et andet tilbud som kan levere samme behandling som det Albertslund Kommune har visiteret til. I denne situation kan behandlingsgarantien på de 14 dage fraviges. Albertslund Kommune samarbejder med KABS – Behandlingscenter for stofbrugere. Alle borgere har ret til at henvende sig direkte til KABS. Derudover kan Albertslund Kommune visitere til andre offentlige eller private tilbud efter en konkret og individuel vurdering.

Albertslund Kommune har indgået aftale om anonym ambulant stofmisbrugsbehandling med Stofrådgivningen - Lænke-ambulatorierne.
Som borger i Albertslund Kommune, skal du henvende dig direkte til Lænkeambulatorierne eller Stofrådgivningen for en afklarende visiterende samtale.

 

Stofrådgivningen
Nørre Voldgade 11, 4.sal
1358 København K (for unge under 25 år) 


Lænkeambulatoriet Hvidovre
Frihedens Butikscenter, Strandmarksvej 20, 1. sal
2659 Hvidovre 

 

Lænkeambulatoriet Lyngby-Taarbæk 
Jægersborgvej 66
2800 Kgs. Lyngby 

 KABS City
Teglgårdstræde 13 A, Baghuset
1452 København K

Der er ikke frit valg til ambulant anonym stofbehandling og tilbuddet er ikke omfattet af behandlingsgaranti. Bemærk at tilbuddet skal godkendes af Socialtilsynet, dette forventes at ske i løbet af efteråret.

Pårørende til en stofafhængig kan henvende sig til

Misbrugsportalen eller tlf.: 71992919  og

DCAA - Dansk Center vedr. Alle Afhængigheder for råd og vejledning. eller tlf.: 33 23 33 03