Stofbehandling

Har du eller en af dine nærmeste brug for hjælp i forbindelse med forbrug, overforbrug eller misbrug af euforiserende stoffer?


Du kan kontakte enheden Voksne med Særlige Behov på tlf. 43 68 68 68 eller på e-mail socialogfamilie@albertslund.dk. Her kan du få råd og vejledning samt henvisning til behandling.
Er du under 18år skal du henvende dig i Familieafsnittet tlf.: 4368 6486

Tilbud gives efter Serviceloven og Sundhedsloven.

 

Kvalitetsstandard

 

Kvalitetsstandarderne er en samlet information over de tilbud og ydelser, kommunen tilbyder borgere, der ønsker behandling for stofmisbrug. Standarden beskriver således det serviceniveau, borgeren kan forvente at få ved ønske om behandling, og er et udtryk for de politiske målsætninger og prioriteringer, som ligger til grund for indsatsen.

Der er behandlingsgaranti, som betyder, at behandlingen skal være iværksat inden 14 dage fra første henvendelse.
Som udgangspunkt er der frit valg. Borgere har ret til at vælge et andet tilbud som kan levere samme behandling som det Albertslund Kommune har visiteret til. I denne situation kan behandlingsgarantien på de 14 dage fraviges. Albertslund Kommune samarbejder med KABS – Behandlingscenter for stofbrugere. Alle borgere har ret til at henvende sig direkte til KABS. Derudover kan Albertslund Kommune visitere til andre offentlige eller private tilbud efter en konkret og individuel vurdering.

Albertslund Kommune har indgået aftale om anonym ambulant stofmisbrugsbehandling(Servicelovens § 101a) med Novavi – Stofrådgivningen og KABS city.

Som borger i Albertslund Kommune, skal du henvende dig direkte til Novavi - Stofrådgivningen eller KABS city for en afklarende visiterende samtale. Behandlingen er gratis.


Novavi Stofrådgivningen:

Vendersgade 4, 1. sal - 1363 København K
Telefon: 27 45 80 65
Mail: anonym@novavi.dk

KABS city
Kirsten Walthers vej 2 - 2500 Valby.
Tlf. 29 13 11 40

Pårørende til en stofafhængig kan henvende sig til

Misbrugsportalen eller tlf.: 71992919  og

DCAA - Dansk Center vedr. Alle Afhængigheder for råd og vejledning. eller tlf.: 33 23 33 03