Dagbehandling

Efter en konkret og individuel vurdering af den enkelte borgers behov, kan der tilbydes en mere intensiv dagbehandling.


Albertslund Rusmiddelcenter tilbyder behandling til borgere med et problematisk forbrug af stoffer.

Et problematisk forbrug af rusmidler kan have mange årsager og ofte bunder det i andre problemer. Sammen med dig finder vi frem til den bedste måde, at hjælpe dig videre i dit liv på. Du vil blive mødt på en ligefrem og imødekommende måde og vi tager udgangspunkt i din konkrete situation og ønsker om forandring. Vi har en række tilbud, som du kan læse mere om nedenfor.

Tilbud gives efter Serviceloven og Sundhedsloven.

Albertslund Rusmiddelcenter
Skyttehusene 66
2620 Albertslund
Tlf: 23 99 65 11

Mailadresse: albertslund.rusmiddelcenter@albertslund.dk

Åbningstider:

Man: kl. 10.00 - 18.00
Tirs:  kl. 10.00 - 15.00
Ons:  kl. 10.00 - 15.00
Tors: kl. 10.00 - 18.00
Fre:   kl. 10.00 - 13.00  

Kvalitetsstandard - information om tilbud og ydelser der tilbydes på stofmisbrugsområdet

 

Kvalitetsstandarderne er en samlet information over de tilbud og ydelser, kommunen tilbyder borgere, der ønsker behandling for stofmisbrug. Standarden beskriver således det serviceniveau, borgeren kan forvente at få ved ønske om behandling, og er et udtryk for de politiske målsætninger og prioriteringer, som ligger til grund for indsatsen.