Stofbehandling

Har du eller en af dine nærmeste brug for hjælp i forbindelse med forbrug, overforbrug eller misbrug af euforiserende stoffer?


Albertslund Rusmiddelcenter tilbyder behandling til borgere med et problematisk forbrug af stoffer.

Et problematisk forbrug af rusmidler kan have mange årsager og ofte bunder det i andre problemer. Sammen med dig finder vi frem til den bedste måde, at hjælpe dig videre i dit liv på. Du vil blive mødt på en ligefrem og imødekommende måde og vi tager udgangspunkt i din konkrete situation og ønsker om forandring. Vi har en række tilbud, som du kan læse mere om nedenfor.

Tilbud gives efter Serviceloven og Sundhedsloven.

Albertslund Rusmiddelcenter
Skyttehusene 66
2620 Albertslund
Tlf: 23 99 65 11

Mailadresse: albertslund.rusmiddelcenter@albertslund.dk

Åbningstider:

Man: kl. 10.00 - 18.00
Tirs:  kl. 10.00 - 15.00
Ons:  kl. 10.00 - 15.00
Tors: kl. 10.00 - 18.00
Fre:   kl. 10.00 - 13.00  

Kvalitetsstandard - information om tilbud og ydelser der tilbydes på stofmisbrugsområdet

 

Kvalitetsstandarderne er en samlet information over de tilbud og ydelser, kommunen tilbyder borgere, der ønsker behandling for stofmisbrug. Standarden beskriver således det serviceniveau, borgeren kan forvente at få ved ønske om behandling, og er et udtryk for de politiske målsætninger og prioriteringer, som ligger til grund for indsatsen.

Ambulant behandling består af samtaler med en behandler. Borgeren og behandleren lægger sammen en plan for at hjælpe ift. borgerens udfordringer med rusmidler. Varigheden af forløbet er forskelligt og antallet af samtaler/terapi/rådgivning kan variere. Typisk er det op til to gange om ugen man kommer til samtaler.

Albertslund Kommune har indgået aftale om anonym ambulant stofmisbrugsbehandling(Servicelovens § 101a) med Novavi – Stofrådgivningen og KABS city.

Som borger i Albertslund Kommune, skal du henvende dig direkte til Novavi - Stofrådgivningen eller KABS city for en afklarende visiterende samtale. Behandlingen er gratis.


Novavi Stofrådgivningen:

Vendersgade 4, 1. sal - 1363 København K
Telefon: 27 45 80 65
Mail: anonym@novavi.dk

KABS city
Kirsten Walthers vej 2 - 2500 Valby.
Tlf. 29 13 11 40

Pårørende til en stofafhængig kan henvende sig til

Misbrugsportalen eller tlf.: 71992919  og

DCAA - Dansk Center vedr. Alle Afhængigheder for råd og vejledning. eller tlf.: 33 23 33 03

 

Ambulant + er et udvidet ambulant tilbud som bl.a. også indeholder et forløb ved Albertos ovn. Typisk kommer borgeren oftere til huset i vores Ambulant + tilbud. 

Albertos ovn er en pizza ovn i bedste Italienske stil, muret op og opvarmes med brænde. Den fungere som supplement til behandlingen på Albertslund Rusmiddelcenter.

Formålet med Albertos ovn er at tilbyde en mere jordnær aktivitet i forbindelse med behandling. Gennem aktiviteterne omkring ovnen vil der være mulighed for at blive stimuleret på en anden måde og via dette udvikle nye kompetencer, være en del af et fællesskab og udrette noget konkret. Gennem processen med at tænde op i ovnen, lave en pizzadej og bage pizzaen, vil der være rum for ro, fordybelse, nærvær og udvikling.