Ambulant behandling

Læs hvordan man søger hjælp til alkoholbehandling.


Albertslund Kommune har indgået aftale om ambulant alkoholbehandling med Novavi og Blå kors. Borgere kan frit vælge behandling på alkoholambulatorier, uanset hvor i landet de bor. Behandlingen kan være anonym og er gratis.

Adresser:
www.novavi.dk Glostrup; Hovedvejen 140-146, 2600 Glostrup tlf.: 3945 5500,
www.blaakors.dk Blå kors; Jernbane alle 11 A 2630 Taastrup tlf. 4399 0167,
Læs også Sundhedsstyrelsens vejledninger omkring alkohol