Visiterede dagcentre

Her kan du læse om Albertslund Kommunes dagtilbud til ældre.


Humlebien er kommunens tilbud til hjemmeboende borgere med en demensproblematik.

Du kan læse mere om Humlebien her

Visiteret Dagcenter er et tilbud til pensionister/førtidspensionister i kommunen, som har vanskelig ved at klare sig i eget hjem. Du kan have stort behov for omsorg og pleje, støtte og motivation.

Kontakt dagcenteret på 43 68 78 67

Kontakt kommunens visitationsafdeling på dette telefonnummer: tlf. 43 68 65 00. Visitationen er åben for telefonisk henvendelse i rådhuset åbningstider.