Fritvalgsordningen

Der er frit valg af leverandør af hjemmepleje i Albertslund Kommune. Det vil sige, at du kan vælge mellem hjemmehjælp fra Albertslund Kommune eller hjemmehjælp fra godkendte private firmaer til at udføre hjælpen.


Ifølge Lov om frit leverandørvalg for modtagere af personlig og praktisk hjælp, har brugerne af hjemmehjælp mulighed for at benytte sig fritvalgsordningen. Det betyder, at du kan vælge mellem den kommunale og de private leverandører. Det gælder både, hvis du modtager personlig pleje, hjælp til rengøring eller madservice.

Du har også mulighed for at udpege en privat hjælper efter eget valg til at udføre personlig pleje, og/eller rengøringshjælp. Albertslund Kommune skal godkende den private hjælper.

Nedenstående leverandører er godkendt til at hjælpe de borgere, der er visiteret til at modtage hjemmehjælp. Spørgsmål om priser på f.eks. tilkøb af ydelser besvares af den enkelte leverandør.

Skift af leverandør

Du har mulighed for at skifte leverandør med en måneds varsel fra enten den 1. eller den 15. i førstkommende måned.

Opsigelsen gives til Visitationen i Albertslund kommune.

Luk alle
Åben alle

Her kan du se fortegnelsen over godkendte leverandører af personlig og praktisk bistand samt madservice i Albertslund Kommune.

 

Leverandører af personlig og praktisk bistand

Den Kommunale Hjemmepleje

Tlf: 43 68 71 11
Træffes kl. 7.00-8.00 og 10.00-13.00
Fax: 43 64 19 54
Hjemmeside: www.albertslund.dk/hjemmeplejen

DFS Plus

Tlf. 43 54 77 33
Fax 43 56 16 11
Email: dfs@dfs-service.dk
Hjemmeside: www.dfs-service.dk/

Altiden

tlf: 61 93 60 90
Email: Helle.Sloth@altiden.dk 
Hjemmeside: www.altiden.dk 

Madservice

Det Danske Madhus

Tlf.: 7070 26 46
Email: kundeservice@ddm.dk
Hjemmeside: www.detdanskemadhus.dk

Her kan du se fortegnelsen over godkendte leverandører af indkøbsordning i Albertslund Kommune.

 

Intervare

Tlf.: 7027 7233
fax: 7027 7654
Email: support@intervare.dk
Hjemmeside: www.intervare.dk 

Egebjerg Købmandsgård A/S

tlf: 7025 8888
fax: 5991 4647
Email: info@egebjergkobmandsgaard.dk
Hjemmeside: www.egebjergkobmandsgaard.dk

Her kan du se fortegnelsen over godkendte leverandører af tøjvask i Albertslund Kommune.

 

De Forenede Dampvaskerier

Tlf.: 4422 0707
Email: borgervask@dfd.dk
Hjemmesiden: www.dfd.dk

Trasbo

Tlf.: 4752 7435
Email: trasbo@trasbo.dk
Hjemmeside: www.trasbo.dk