Post til døren

Er du borger i Albertslund Kommune, har du nedsat funktionsevne og er ude af stand til at hente din post, skal du ansøge Albertslund Kommune om at få leveret POST TIL DØREN


Ansøgning 

Hvis du har et handicap, er gangbesværet eller på anden måde bevægelseshæmmet kan du uafhængig af din alder søge kommunen om at få leveret din POST TIL DØREN. Du kan søge om levering af POST TIL DØREN uanset om din funktionsevne er varig eller blot midlertidig nedsat. 

Post til døren

 

Du kan også rekvirere et ansøgningsskema ved at henvende dig på telefonnummer 4368 6500 tast 4 og herefter tast 1
Udfyld ansøgningsskemaet og send det til 

Albertslund Kommune 
Børn, Sundhed & Velfærd
2620 Albertslund 
Att.: Christina Odgaard

Ansøgningen vil blive besvaret i løbet af 14 dage.

Har du spørgsmål i forbindelse med levering af POST TIL DØREN kan du kontakte Christina Odgaard på telefonnummer 4368 6500 tast 4 og herefter tast 1 eller mail christina.odgaard@albertslund.dk

Du kan læse mere om POST TIL DØREN på Trafikstyrelsens hjemmeside.