Kørsel for pensionister

Er du folkepensionist, eller modtager du anden form for pension efter den sociale lovgivning, har du mulighed for at få tilskud til dine transportudgifter.


Kørsel for pensionister

Ved sygdom eller anden lidelse har du mulighed for at få tilskud til dine udgifter til kørsel.

For at få tilskud til dine kørselsudgifter, skal du i alle tilfælde benytte det billigste forsvarlige transportmiddel. Er du i tvivl om, hvilket transportmiddel der er mest forsvarligt, kan du ringe til Borger- & Ydelsescentret på 43 68 68 68.

Til praktiserende læge
Skal du til praktiserende læge, er betingelserne for at få tilskud til kørsel:

Du skal være medlem af sygesikringens gruppe 1
Det skal være nødvendigt for dig at blive transporteret

Opfylder du betingelserne, kan du få dine udgifter til kørsel dækket, hvis det samlede beløb overstiger 25 kroner.

Til speciallæge
Skal du til speciallæge, er betingelserne for at få tilskud til kørsel:

Du skal være medlem af sygesikringens gruppe 1
Det skal være nødvendigt for dig at blive transporteret
Du skal have en henvisning til speciallægen fra din praktiserende læge
Du skal benytte den speciallæge, der har konsultation nærmest ved din bolig. Hvis du ikke gør det, må du betale en del af transportudgifterne selv.

Opfylder du disse betingelser, kan du få dine udgifter til kørsel dækket, hvis det samlede beløb overstiger 25 kroner.

Til hospital
Skal du på hospitalet, kan du få tilskud til dine transportudgifter frem og tilbage, hvis de samlede udgifter overstiger 25 kr. Du skal benytte det billigste transportmiddel.

Du kan blive transporteret eller få tilskud til transporten i forbindelse med behandling på hospital, hvis din tilstand udelukker dig fra at benytte offentlige transportmidler, f.eks. hvis du skal ligge ned under transporten.

Det er ikke noget, der administreres af kommunen. Du skal kontakte det hospital, hvor du skal til behandling for at få oplyst, hvordan du bestiller kørslen. Ved bestilling skal du have navn, adresse, fødselsdato samt dato og tidspunkt for behandling klar. Du kan læse mere om reglerne og finde en oversigt over hospitalerne samt deres kørselsordninger på Region Hovedstadens hjemmeside.

Akut sygdom
Hvis du skal til øjeblikkelig behandling hos en praktiserende læge, en speciallæge eller på sygehuset, er det gratis at køre med ambulance eller andet sygekøretøj - f.eks. en Falck-bil. Du kan tilkalde en ambulance på tlf. 112.

Tilbud til rejseledsager
Du kan få tilskud til kørsel for en rejseledsager, hvis det er nødvendigt med en ledsager på grund af din sygdom eller din alder. Også i det tilfælde gælder, at det billigste forsvarlige transportmiddel skal benyttes, og at udgiften skal overstige 60 kr. pr. person.

Taxa
Du kan i særlige tilfælde søge om tilskud til kørsel med taxa, hvis du på grund af sygdom ikke er i stand til at bruge de offentlige transportmidler. Spørg i Borgerservice, hvilke muligheder du har.

Ved andre former for transport
Foruden de former for tilskud til transport, du kan få i forbindelse med sygdom eller lægebehandling, kan du i mange tilfælde ved almindelige rejser få rabat ved bl.a. DSB, Danair og busselskaberne.

"65-billetter"
Du kan få rabat på rejser med DSB, hvis:

  • Du er fyldt 65 år
  • Du er under 65 år og modtager pension efter den sociale lovgivning

Med "65-billet" kan du rejse på standard til nedsat pris. Rabatten gælder alle dage, men det er billigst at rejse på standard på en "billigdag". Når du rejser med "65-billet", regnes alle dage - undtagen fredag og søndag - for "billigdage". Der er dog visse undtagelser - hør nærmere om disse hos DSB.

Du skal have et særligt legitimationskort for at købe en "65-billet". Det kan du få på enhver DSB-station, hvis du viser din pensionsmeddelelse. Husk at medbringe pasfoto.

Rejse med bus og S-tog
Det er muligt for pensionister at køre med bus og S-tog til nedsat pris.

Albertslund Kommune ligger i HT-området. Du kan på stationen købe månedskort og rabatkort til fordelagtig pris.

Vil du vide mere, kan du spørge på Albertslund Station.

Rejse med fly
Der findes forskellige rabatordninger, alt efter hvilket selskab du flyver med.

Ring til rejsebureauet eller lufthavnen og hør nærmere.

Ved handicap
Er du handicappet, har du gangbesvær, er du svagtseende eller lignende, kan du i de fleste tog, busser og fly få hjælp til af- og påstigning. Kontakt transportselskabet og hør nærmere.

Spørg på biblioteket
Hvis du ønsker flere oplysninger om tilskud til kørsel, er du velkommen til at spørge i Borgerservice Digital på biblioteket eller maile til borgerservice@albertslund.dk