Hvis du vil klage

Hvis du ønsker at indgive klage i en personsag


Hvis der i en personsag gives helt eller delvis afslag på en ansøgning, får du en skriftlig begrundelse for afslaget samt en ankevejledning, der indeholder tidsfrister.

Du har mulighed for at få rådgivning og vejledning af Borgerrådgiveren, der  kan gennemgå dit sagsforløb og undersøge, om de juridiske regler og principper for sagsbehandlingen er overholdt.

Hvis du ønsker at klage over selve sagsbehandlingen, skal klagen sendes til områdedirektøren for Børn, Kultur og Velfærd eller borgmesteren.

Kontakt Borgerrådgiveren

Kontakt Borgerrådgiveren