Seniorpension

Seniorpension er til dig, der er tæt på pensionsalderen og har nedsat arbejdsevne. Der er flere kriterier du skal opfylde for at få seniorpension.


Seniorpension kan være en mulighed, hvis du er tæt på folkepensionsalderen og din arbejdsevne er varigt nedsat.

Det er et krav, at:

  • du har højst seks år til folkepensionsalderen
  • din arbejdsevne er varigt sat ned til højst 15 timer om ugen i forhold til dit seneste job
  • du har arbejdet i mindst 27 timer om ugen i 20-25 år. Hvis du er eller har været ansat i fleksjob, er kravet til antal arbejdstimer mindre.

Du kan søge om seniorpension via ansøgningsblanketten. Albertslund Kommune afgør, om du har ret til seniorpension. 

Ansøgningen skal vedlægges dokumentation om din beskæftigelse. Det gør du ved at dokumentere dine indbetalinger til ATP Livslang Pension. Den henter du på www.borger.dk/atp-indbetalinger. Har du ikke selv mulighed for at hente oplysningerne digitalt kan du få hjælp på biblioteket - husk Nem-id. Kommunen kan også indhente oplysningerne for dig.

For at få seniorpension skal du også opfylde krav til din bopæl og dit statsborgerskab. Få mere at vide om seniorpension på borger.dk. Her kan du også læse om kravene til bopæl og statsborgerskab for folke- og førtidspensionister.

Kontakt kommunen, hvis du vil vide mere om seniorpension på tlf. 4368 6868 (spørg efter Pension og Ydelser).