Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp

Albertslund Kommune har besluttet at konkurrenceudsætte opgaven med personlig pleje og praktisk hjælp, og dermed at overgå fra den eksisterende godkendelsesmodel til en udbudsmodel. Derfor vil der ikke fremover kunne godkendes leverandører af kommunen. Albertslund Kommune ønsker fremover, at opgaven skal varetages af to private leverandører og kommunen selv. Opgaven er offentliggjort d. 16. november på udbudsportalen på www.udbud.dk. Interesserede virksomheder kan melde deres interesse. Albertslund Kommune vil på den baggrund udvælge ca. 4-6 potentielle leverandører, som vil blive opfordret til at afgive tilbud. Kommunen vil herefter indgå kontrakt med to af disse. I forhold til den enkelte borger vil Kommunen informerer borgerne om det kommende udbud snarest muligt.


Frit leverandørvalg

Ifølge Lov om frit leverandørvalg for modtagere af personlig og praktisk hjælp har brugerne af hjemmehjælp mulighed for at benytte sig fritvalgsordningen -  vælge mellem den den kommunale- og private leverandører.

Nedenstående leverandører er godkendt til at hjælpe de borgere, der er visiteret til at modtage hjemmehjælp. Leverandørfortegnelse