Fritvalgspriser

Som privat leverandør af personlig pleje og praktisk bistand gælder nedenstående timepriser.


Timepriser på personlig og praktisk bistand

OBS! Priser pr. 1. januar 2014 for private leverandører af hjemmehjælp ex. moms:

Praktisk hjælp 327,10 kr. pr. time
Personlig pleje, hverdage 413,01 kr. pr. time
Personlig pleje, øvrige tider 545,32 kr. pr. time

Personlig pleje NAT: 544,35

Hertil kommer den eksisterende indkøbsordning, hvor der betales 75 kr. på levering. Der foretages ikke beregninger i forhold til madservice, idet der forud for lovens vedtagelse er indgået kontrakt med en ekstern leverandør.

Pr. 1. juli 2006 tillægges priserne moms på 25 % for private leverandører.