Fritvalgsordningen

Der er frit valg af leverandør af hjemmepleje i Albertslund Kommune. Det vil sige, at du kan vælge mellem hjemmehjælp fra Albertslund Kommune eller hjemmehjælp fra godkendte private firmaer til at udføre hjælpen. Det gælder både, hvis du modtager personlig pleje, hjælp til rengøring eller madservice. Hvis du modtager madservice, kan du vælge mellem to leverandører. Du har også mulighed for at udpege en privat hjælper efter eget valg til at udføre personlig pleje,og/eller rengøringshjælp. Albertslund Kommune skal godkende den private hjælper.


Frit leverandørvalg

Ifølge Lov om frit leverandørvalg for modtagere af personlig og praktisk hjælp har brugerne af hjemmehjælp mulighed for at benytte sig fritvalgsordningen -  vælge mellem den den kommunale- og private leverandører.

Nedenstående leverandører er godkendt til at hjælpe de borgere, der er visiteret til at modtage hjemmehjælp. Leverandørfortegnelse