Ønsker du at klage over din hjemmehjælp


Klager over afgørelser på tildeling af hjemmehjælp, skal sendes til kommunens Visitationsafdeling. 

Hvis klager, efter en revurdering af sagen, ikke får fuldt medhold, sendes klagen til videre behandling i Ankestyrelsen. Du kan læse mere om ankestyrelsens behandling af klagesager på deres hjemmeside www.ast.dk

 

Ønsker du at klage over udførelsen af hjælpen skal du i første instans rette henvendelse til din pågældende leverandør af hjælpen.

Hvis du oplever at klagen ikke bliver behandlet ordentligt af leverandøren, kan du kontakte visitationen på telefonnummer: 43 68 65 00

Du kan også kontakte visitationen på mail:

Sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk